"Hoćemo, možemo, znamo!" – "Manga, šaj, džana!" (1)

18. septembar 2023. 11:08 Projekti Pirot Plus Online

Portal Pirot Plus onlajn uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija realizuje projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, koji govori o Romkinjama preduzetnicama koje su u poslednjih pet godina zahvaljujući lokalnim i nacionalnim programima i podsticajima samozapošljavanja pokrenule sopstveni biznis.

 O Portalji Pirot Plus onlajn uzali podrška taro Ministartsvo aškalo informisanje hem i telekomunikacija realizuvinol o projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, kova vaćerol taro Romnja kola i preduzetnice poslednja pandž berš zahvaljujući aškalo lokalna hem nacionalna programja hem ko lengoro podrsticanje korkore te phiraven pi bući.

Cilja grupa projekta su nezaposlene Romkinje u Pirotu.

I ciljno grupa ko projekat i o bibućarne Romnja ando Piroto.

Ciljevi projekta:

Informisati nezaposlene Romkinje u Pirotu o programima samozapošljavanja i merama podsticanja ženskog preduzetništva koje raspisuju lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje;

Afirmisati Romkinje preduzetnice u Pirotu, koje su u poslednjih pet godina samostalno pokrenule posao i uspešno posluju;

Doprineti većoj vidljivosti Romkinja preduzetnica u lokalnoj zajednici.

O projektna ciljoja:

Te informisinenpe o bućarne Romnja andaro Piroto taro programja kola den len šansa korkore te phiraven pi bući hem taro mere kola den podsticaj taro džuvljikano preduzetništvo kova raspisuvinol i lokalno samouprava hem i Nacionalno služba aškali bući.

Te afirmisinenpe o Romane preduzetnice ando Piroto,kola poslednja pandz berš phiravde poro biznis hem uspešno ćeren bući.

O Romnja preduzetnice te oven podikutne andi lokalno zajednica.

Elizabeta Janković i Adrijana Mančić – obuke za masere i pokretanje sopstvenog biznisa

Elizabeta Janković thaj Adrijana Mančić - sikavde romnjengoro aškalo maserke thaj taro pokretanje ko sopstveno biznis

Zahvaljujući Udruženju građana “Ternipe” brojne Romkinje u Pirotu prošle su različite obuke i stekle znanja i veštine kako bi lakše došle do prola. Mnoge od njih osnažile su se i uz pomoć određenih institucija i organizacija pokrenule sopsteni biznis.

O Romano udruženje  "Ternipe", dinja šansa e  Romkinjen andaro  Piroto te naćhen  but obuke hem akana isi len dzanglipe hem veštine sar bi po lko avenine dzi pi bući.But Romnja taro okola kola nakhle o obuke akana i osnžime i uzalo nekoja institucije hem organizacije phirade pi bući.

Elizabeta Janković je 2021.godine, posle obuke o masaži, otvorila svoj salon. Nažalost to je bilo vreme pandemije i nije uspela da održi posao. Bez obzira na probleme sa kojima se suočavala, ona je zadovoljna što je svoje veštine unapredila i veruje da će uspeti da se time bavi u narednom periodu.

I Elizabeta Janković 2021, palo o obuke tari masaža, phiravđa poro salonji.Ali sar zatekninđa la i pandemija našine te ćerol više bući.Bez obzira so ulo la problemija kolencar suočinjđape,oj i zadovoljno soj pe veštine unapredinđa i veruvinol kaj ka uspinol adalćheja te bavinolpe.

Kako nam je rekla, nimalo nije teško ostvariti svoje želje, ako postoji volja, a treba pratititi i iskoristiti sve pogodnosti koje se pružaju. Ona je od malih nogu volela da se bavi masažom, prošla je obuke za masažu, negu lica, depilaciju, pedikir i manikir.

 Sar vaćerđaminđe i Elizabeta, nanaj but phareste te ostvarine te želje, samo ako isi tut volja,a treba i te pratinenpe i te iskoristinenpe sa o mogućnosti kola pružinenpe tuće. Oj taro ciknjaruvila manglja te bavinolpe adalćhe bućaja, naklji o obuke taro masaže, aškalji mujesiri masaža, aškali depilacija, pedikiri hem manikiri.

Ovom prilikom Elizabeta Janković je poručila svim Romkinjama da ukoliko žele da pokrenu svoj posao budu hrabre i znaju da će im Help ili bilo koja druga organizacija izaći u susret i pomoći u opremanju objekta u kojem planiraju da rade. Od velikog je značaja da žene osete svu draž pokretanja sopstenog posla i potvrde svoj kvalilitet, objasnila je Jakovićeva i dodala da obuke nisu teške i da postoje brojni konkursi za razna zanimanja.

I Elizabeta Janković e Romnjenđe poručinol ako manđen te pokreninen po biznis neka oven zorale i neka džanen kaj o Help ili bilo koja aver organizacija ka ikljovol lenđe ando susret hem ka pomogninol ando opremanje ko lengoro prostor ando kova ka ćeren bući.O romnja treba te osetinen  sar i kana phiraven pi bući,vaćerol i Janković i dodol kaj o obuke nanaj phare hem  te isi but kursoja aškalo razno džanglipe.

Pre nekoliko godina Udruženje Ternipe i Udruženje poslovnih žena organizovali su obuku za holsitičke terapeute. Među polaznicama obuke bila je i Adrijana Mančić. Kako sama kaže u tome se pronašla i odlučila da nastavi time da se bavi.

Predi nekolko bers o Udruženje Ternipe hem i Organizacija ko bućarne džuvlja organizuvinde obuke aškalo holistička terapeuća.Maškaro o polaznice ulji i Andrijana Mančić.Sar i korkori vaćerol araklja pe andi dikha bući hem akana manđol adalćeja te bavinolpe.

Konstantno je usavršavala svoje znanje i sada je na korak od toga da otvori svoj salon. Pripreme su u toku.

Konstano i Andrijana sikljili i akana i jek korako dži o  sopstveno salonji kova madjol te putrol.

Prema njenim rečima ova masaža se razlikuje od klasičnih po mnogo čemu, bitna je i energija, a najlepše od svega je kada vidite ljude nakon tretmana da im je bolje i da je sve u pozitivnom smislu drugačije.

Sar oj vaćerol, akija masaža i but averčhandji tari klasično, but i bitno i energija, a najšukar i kana dzane kaj o manuša kola aven tute i bolje hem zadovoljna.

Na putu ostvarenja svog cilja mnogo joj je pomoglo Udruženje Ternipe, kao i porodica.

Ko drom te ostvarinol pe ciljoja but pomogninđa laće o Udruženje Ternipe,sar god i ladjere andaro ćher.

Ovo je njena priča:

Akava i laćiri paramisi:

Adrijana Mančić ističe da ima puno salona i raznih vrsta masaža, ali veruje da će biti uspešna i da će se njen rad isplatiti, s obzirom da smatra da su ljubav prema poslu kojim se bavi i posvećenost klijentima ključne.

I Andrijana Mančić vaćero kaj  isi but salonja hem različita vrsta masaže ,ali veruvinol kaj ka ovol uspešno hem kaj laćiri bući ka ispoćinolpe,posto ako nešto but manđe,voline hem posvetime injan  to klijenći adakha ka  primetinol.

*Fotografije: Lična arhiva A.M.

______________________________________________________________________

Poštovani građani Pirota, ukoliko želite da nam uputite komentar, predlog ili podelite svoju priču vezanu za temu sa nama pišite nam na mejl plusradio010@gmail.com sa naznakom za projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

Poštovana Piroćanci, ako manđen te ačhaven aminđe komentarija, tumare predlozi ili te vaćeren tumari paramisi  šaj te bičhalen ki e-mail adresa plusradio010@gmail.com e naznakaja aškalo projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva***

***O stavoja kola ikalde ando medijako muj nužno nanaj dikhade stavoja ko organja kola dine o sredstva***