Uručena nova rešenja “Prvomajcima” o isplati minimalnih zarada

03. novembar 2016. 09:30 Privreda Pirot Plus Online

Druga grupa bivših radnika Kompanije AHA Mura Prvi maj Pirot, ukupno 117, danas je potpisala rešenja o isplati devet minimalnih zarada i povezivanje staža za isti period. Rešenja je zvanično uručio predsednik UO Fonda solidarnosti Srbije, Milorad Panović. Radnici su se okupili u restoranu Fabrike gde su im uručena rešenja.

Predstavnike ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, Upravnog odbora Fonda i radnike najpre je pozdravio predsednik Samostalnog sindikata Pirota, Rodoljub Ćirić.

U obraćanju radnicima, direktor Fonda solidarnosti Srbije, Jablan Obradović, je rekao pored ostalog, da Fond zavisi od budžeta Srbije i da će od priliva para zavisiti i dinamika daljih isplata.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad boračka i socijalna pitanja, Dragan Todorović, kaže da će Vlada nastojati da ispravi nepravdu nanetu radnicima ne samo kroz socijalna davanja već konkretno kroz stvaranje boljih uslova privredjivanja, navodeći Kompaniju Tigar a.d. koja je posle brojnih finansijskih problema danas stabilan privredni subjekt.