RRA Jug: Novi javni pozivi podrške za mlade i žene preduzetnice

15. mart 2021. 12:21 Privreda Pirot Plus Online

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za žene i mlade u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini.

  1. Paket usluga za mlade

podrazumeva pomoć stručnog lica iz Akreditovane regionalne razvojne agencije mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 30 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obavezne obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

  1. Paket usluga za žene preduzetnice

podrazumeva pomoć stručnog lica iz Akreditovane regionalne razvojne agencije privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Sve navedene usluge su besplatne, a po završetku obuka polaznici će dobiti sertifikate.

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge  imaju:

  1. Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica starosti od 18 do 30 godina koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije;

  1. Mladi preduzetnik/preduzetnica starosti od 18 do 30 godina koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva,

  1. Žene preduzetnice koje imaju registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena.

Javni poziv je otvoren do 01. 04. 2021. godine.

Za dokumentaciju i pomoć prilikom apliciranja, zainteresovani mogu da se obrate kancelariji RRA Jug koja se nalazi na Omladinskom stadionu u Pirotu.