Bivši radnici AHA Mure ne treba da brinu za isplatu 9 minimalnih zarada VIDEO

30. septembar 2016. 13:00 Privreda Pirot Plus Online

Na poslednjoj sednici Upravnog odbora Fonda solidarnosti Republike Srbije doneta je odluka o početku isplate 9 minimalnih zarada za bivše radnike Kompanije AHA Mura Prvi maj Pirot. Na ovaj način ispoštvovan je redosled kod prijave potraživanja i konačno otklonjena dilema da li će bivši radnici ostvariti svoja prava, izjavio je predsednik Samostalnog sindikata Grada, Rodoljub Ćirić. U ovom trenutku se ne može reći kada će sredstva biti odobrena za preostali broj radnika, ali je izvesno da će svi radnici čija su potraživanja prijavljena biti namireni u zavisnosti od priliva novčanih sredstava u Fond solidarnosti.