Kadrovska služba Makaron mode: U Fabrici nema većih problema, do kraja meseca biće overene knjižice i uplaćeni doprinosi!

16. decembar 2021. 14:08 Privreda Pirot Plus Online

Ovim putem želimo da  Vam se obratimo i obajasnimo navode koji su objavljeni u štampi, a  nisu u potpunosti tačni  u vezi sa trenutnom situacijom u firmi Macaron Moda doo Pirot.
Činjenica je da nisu overene zdravstvene knjižice samo za poslednji mesec, ali će do kraja godine biti overene i uplaćeni doprinosi.
Radnici, koja je iznela navode u štampi, iz Uprave kadrovske službe rečeno je da ide kod lekara i da donese račune koji bi joj bili plaćeni ili refundiran novac od strane firme, međutim ona nije prihvatila takav vid pomoći već je na sopstveni zahtev prekinula radni odnos (možemo redakciji na uvid da dostavimo njenu izjavu kojom traži prekid radnog odnosa).
Sve ostale radnice koje imaju potrebu da idu kod lekara i donesu račune troškovi su im nadoknađeni što i same mogu da potvrde.
Molimo Vas da ovu izjavu objavite kako bi javnnost kao i naši radnici bili obavešteni i kako se ne bi više širile dezinformacije.
S poštovanjem
MACARON MODA DOO PIROT
UPRAVA KADROVSKE SLUŽBE