Život počinje u mesnoj zajednici – Participativno budžetiranje

31. decembar 2020. 05:01 Projekti Pirot Plus Online

Portal Plus online uz podršku Grada Pirota realizuje projekat „Život počinje u mesnoj zajednici“, u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Ciljevi projekta:

-Informisati građane koji žive u mesnim zajednicama u gradu o nadležnostima mesnih zajednica u unapređenju kvaliteta života svojih meštana;

-Ukazati meštanima mesnih zajednica da imaju mogućnost da učestvuju u rad mesne zajednice, budu aktivni u predlaganjima i donošenju odluka koje doprinose razvoju mesne zajednice i poboljšanju uslova za život svih meštana;

-Afirmisati rad mesnih zajednica prigradskih naselja i podstaći ih da u svoj rad uključe sve meštane i da pre donošenja odluka imaju mišljenja svih meštana;

-Podstaći građane Pirota da se u što većem broju uključuju u proces participativnog budžetiranja.

Uključivanje u rad mesnih zajednica u kojima živimo je veoma važno jer demokratsko društvo podrazumeva postupke i odluke sa kojima je saglasna većina. Meštani mesnih zajednica sami biraju svoje predstavnike, odnosno, predsednike od kojih mnogo toga zavisi. Ukoliko je samo mali broj ljudi iz mesne zajednice aktivan po tom pitanju, postavlja se pitanje kako da stanovnici mesnih zajednica reše svoje probleme i poboljšaju uslove života u mesnim zajednicama?

Ovim medijskim sadržajem predstavljamo rad mesnih zajednica, nadležnosti, prava i obaveze stanovnika mesnih zajednica, odredbe Zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, participativno budžetiranje i objavljujemo reportaže iz gradskih mesnih zajednica.

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

+++++++++++++++++++

Nekoliko godina unazad kroz program Participativnog budžetiranja građani Pirota imaju priliku da davanjem predloga učestvuju u kreiranje budžeta. Na ovaj način građanima je data mogućnost da predlože projekte od društvenog značaja koji će se realizovati sredstvima iz budžeta Grada.

Podsećamo kako je sve počelo.

Grad Pirot je 2016. godine bio među 10 gradova i opština u Srbiji koje su učestvovale u projektu “Participativno budžetiranje za 2016. godinu u 10 lokalnih zajednica”, koji je u periodu od decembra 2014. do juna 2016. realizovao BIRN u saradnji sa NALED-om.

Cilj projekta bio je uvođenje prakse učešća građana u proces donošenja odluke o lokalnim budžetima, jačanje uloge koju mediji, civilni sektor, predstavnici lokalnih biznisa i građani imaju u demokratskim procesima na lokalu i jačanje kredibiliteta odluka javne administracije.

Posle te uspešne realizacije Grad Pirot je nastavio sa tom praksom. Svake godine je nastavljena realizacija ovog projekta pri čemu su građani pozivani da svojim predlozima učestvuju u kreiranju budžeta.

Tako je 2017. godine, posle glasanja za određene predloge, u centru grada postavljena solarna klupa gde građani mogu da pune svoje mobilne telefone i pristupe besplatnom internetu, 2019. godine urađen je ,,Mobilni planetarijum” u sali OŠ ,,Vuk Кaradžić” za svu decu od petog do osmog razreda osnovnih škola. Mobilni planetarijum je sferni bioskop koji prikazuje slike zvezdanog neba i ostalih objekata u vasioni.

Ove godine, Grad Pirot je krajem avgusta pokrenuo aktivnosti za sprovođenje projekta Participativnog budžetiranja. Upućen je poziv građanima za podnošenje predloga koji bi bili uključeni u budžet Grada za 2021. godinu.

Od ukupno 57 podnetih predloga komisija je odabrala 4 i spremila anketne listiće za glasanje.

Primereno trenutnoj situaciji zbog virusa COVID 19 anketne listiće je bilo moguće popuniti u Uslužnom centru ili elektronskim putem na sajtu Grada Pirota.

Najviše glasova bilo je za predlog IZGRADNJA TURISTIČKOG MOBILIJARA NA LOKACIJI KRIVI VIR – TEMŠTICA, 2.738 glasova, na šta je naveći uticaj imalo maksimalno angažovanje stanovnika Mesne zajednice Temska.

Iz Grada Pirota, Odeljenja za privredu i finansije, dobili smo informaciju da će, po izradi projektnog rešenja za ovu namenu tokom 2021. godine ovaj projekat biti realizovan.

Pored Participativnog budžetiranja građani imaju mogućnost da u svojoj neposrednoj okolini, u svom naselju ili ulici rešavaju određene probleme, pokrenu inicijativu i doprinesu dodatnom uređenju prostora i unaprede uslove za život u svojoj mesnoj zajednici. U tom poslu najpre bi trebalo da se obrate predsedniku mesne zajednice u kojoj žive ili članovima Saveta mesne zajednice. Međutim, prateći svakodnevno život i dešavanja u društvu, kroz naš posao, uviđamo da je sve manje građana koji se interesuju da učestvuju u radu svojih mesnih zajednica, da se uključe u razgovore i donose odluke koje se tiču, pre svega, njih, a onda i svih meštana.

Sa druge strane, evidentno je da, posle realizacije brojnih poslova na uređenju grada i projekata, kritike stužu sa svih strana. Kritikuju se načini uređenja ulica, objakata, organizacija manifestacija, dinamika radova, ideje i planovi za dalji rad.

Dakle, i pored mogućnosti da se pitaju i učestvuju u rešavanje svojih problema, mnogi građani ne koriste svoja prava u trenucima kada je to potrebno.

Kako bi se potrebama građana adekvatno odgovorilo Grad Pirot realizuje projekat Participativno budžetiranje. Zahvaljujući tom projektu mnogi problemi građana su rešeni, ali se i dalje uviđa da odziv građana u tom procesu nije veliki.

Zbog toga smo realizacijom ovog projekta želeli da informišemo građane Pirota o mogućnostima koje imaju i podstaknemo da direktno utiču na kvalitet života u sredini u kojoj žive, kroz predloge, kritike, odluke i aktivno učešće u svim dešavanjima od javnog interesa.

Kroz prethodne objave u okviru ovog projekta predstavili smo nekoliko gradskih mesnih zajednica sa ciljem da istaknemo da je mesna zajednica, kao i porodica ili familija, bliska grupacija, odnosno način i prilika da svojim aktivnim učešćem u njen rad može da se doprinese boljem kvalitetu života i dođe do potrebnih promena.

Razvoj demokratskog društva podrazumeva odluke koje se donose uz saglasnost većine. Meštani mesnih zajednica u gradu i selima sami biraju svoje predstavnike, odnosno, predsednike od kojih će mnogo toga zavisiti. To što je gradonačelnik u širem smislu ili predsednik opštine, to je rukovodstvo mesne zajednice. Građani, kao poreski obveznici, čija sredstva se slivaju u gradski budžet, takođe, imaju mogućnost da se pitaju gde će sredstva iz budžeta biti usmerena. O tome, dakle, odlučuju ljudi koji su odbornici političkih partija i koji na te pozicije dolaze glasanjem na izborima.

Preduslov za uspešnije funksionisanje mesnih zajednica u korist svojih meštana je sa jedne strane modernizacija rada mesnih zajednica i veće uključivanje građana u davanje predloga i donošenje odluka, sa druge strane. Jedan od načina mogao bi da bude elektronski način rada mesnih zajednica. Ima predloga da bi, prema tome, svim građanima bilo dostupno na internetu sve što se tiče njihovog neposrednog okruženja, sve informacije, predlozi, pa i stanje na računu mesne zajednice.

U razgovoru sa predsednicima mesnih zajednica čuli smo da nemaju sve mesne zajednice svoje prostorije, ali to nije razlog da se sastanci redovno ne održavaju. Takođe, saradnja među članovima Saveta mesnih zajednica i svakodnevna komunikacija trebalo bi da budu imperativ svim mesnim zajednicama, a meštani treba da budu blagovremeno obavešteni da će se održati sastanak Saveta kako bi mogli da predlože temu i prijave problem, ali i da kasnije znaju šta je tom prilikom odlučeno.

Neke mesne zajednice u gradu imaju svoje prostorije, Savet funkcioniše vrlo dobro, građani znaju kome da se obrate za pomoć i uvek nailaze na razumevanje i saradnju. Međutim, ostale mesne zajednice upravo u tome što nemaju svoju prostoriju vide jedan od najvećih problema.

Drugi problem koji se ističe je nezainteresovanost mladih za rad mesnih zajednica u kojima žive. Kako kažu predsednici Saveta mesnih zajednica, retko ko želi da pokrene inicijativu ili pomogne u realizaciji određenih aktivnosti, a kritika ima. Mišljenja su da je problem u tome što je angažovanje u mesnoj zajednici volonterski posao, ali iako zarade nema satisfakciju treba pronalaziti u rezultatima do kojih dođe kada se neka ideja sprovede u delo.

Par pozitivnih primera gde su mladi vrlo aktivni u radu svojih mesnih zajednica su MZ 8. septembar i MZ Đeram, ali i MZ Tanasko Rajić.

Moramo da istaknemo da su se mnogi građani Pirota iz različitih krajeva grada javili sa problemom da nemaju ili ne znaju svog predsednika mesne zajednice, niti članove Saveta i samim tim nemaju kome da se obrate za pomoć.

Zato još jednom ističemo, veoma je važno da svi građani znaju predstavnike svoje mesne zajednice, da se interesuju za njen rad i budu aktivniji kako bi se problemi rešavali na opšte dobro svih meštana. U budžetu Grada se svake godine izdvajaju značajna sredstva za mesne zajednice, a predsednici mesnih zajednica u septembru podnose programe rada mesnih zajednica.

Polako ulazimo u novu godinu, do podnošenja programa mesnih zajednica ostalo još dovoljno vremena da se svi informišemo i aktiviramo. Hajde da zajedno rešavamo probleme u našim naseljima zbog nas, naših komšija, ali i mlađih naraštaja. Takođe, moramo i da brinemo o našem okruženju, da čuvamo igrališta, drvorede, parkove, spomenike kulture, da vodimo računa o zdravoj životnoj sredini i ne dozvoljavamo da se prave divlje deponije. Sve ovo nije teško i ne zahteva od nas poseban napor, a i te kako će nam doprineti i unaprediti kvalitet života.

Da, život počinje u mesnoj zajednici, a promene nabolje polaze od svih nas.