"Hoćemo, možemo, znamo!" – "Manga, šaj, džana!" (8)

07. decembar 2023. 11:25 Projekti Pirot Plus Online

Portal Pirot Plus onlajn uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija realizuje projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, koji govori o Romkinjama preduzetnicama koje su u poslednjih pet godina zahvaljujući lokalnim i nacionalnim programima i podsticajima samozapošljavanja pokrenule sopstveni biznis.

O Portalji Pirot Plus onlajn uzali podrška taro Ministartsvo aškalo informisanje hem i telekomunikacija realizuvinol o projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, kova vaćerol taro Romnja kola i preduzetnice poslednja pandž berš zahvaljujući aškalo lokalna hem nacionalna programja hem ko lengoro podrsticanje korkore te phiraven pi bući.

Cilja grupa projekta su nezaposlene Romkinje u Pirotu.

I ciljno grupa ko projekat i o bibućarne Romnja ando Piroto.

Ciljevi projekta:

Informisati nezaposlene Romkinje u Pirotu o programima samozapošljavanja i merama podsticanja ženskog preduzetništva koje raspisuju lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje;

Afirmisati Romkinje preduzetnice u Pirotu, koje su u poslednjih pet godina samostalno pokrenule posao i uspešno posluju;

Doprineti većoj vidljivosti Romkinja preduzetnica u lokalnoj zajednici.

O projektna ciljoja:

Te informisinenpe o bućarne Romnja andaro Piroto taro programja kola den len šansa korkore te phiraven pi bući hem taro mere kola den podsticaj taro džuvljikano preduzetništvo kova raspisuvinol i lokalno samouprava hem i Nacionalno služba aškali bući.

Te afirmisinenpe o Romane preduzetnice ando Piroto,kola poslednja pandz berš phiravde poro biznis hem uspešno ćeren bući.

O Romnja preduzetnice te oven podikutne andi lokalno zajednica.

Marko Cenić: Preko 100 Romkinja podržano kroz razne programe i obuke u Job info centru

Marko Cenić: Prekalo 100 Romnja nakhle ko programja hem obuke ando Job info centar

Job info centar u Pirotu osnovan je sa ciljem da pruža podršku ljudima u pronalaženju posla. Od početka rada realizovani su brojni programi, a nekoliko njih namenjeno je teže zapošljivim kategorijama.

O Job info centar ando Piroto osnovano i e ciljoja te dol podška manušenđe sar bi araćhenine pi bući.sar počninde te ćeren bući realizuvime i brojna programja,a nekobor ule namenime aškalo phare zapošljiva kategorija.

Marko Cenić, karijerni savetnik u Job info centru, rekao je da je do sada 112 Romkinja prošlo neki vid podrške. U okviru prvog projekta bile su obuke za Romkinje koje nisu završile osnovnu školu ili su završile samo osnovnu školu. Cenić kaže da je 50 Romkinja bilo podržano, a 23 su prošle obuke za četiri različita zanimanja.

O Marko Cenić, o karijerno savetniko ando Job info centar, vaćerđa aminđe kaj dži akana 112 romnja nakle podrška. Ko prvo projekat ule obuke aškalo Romnja kola na završinde osnovno sikavdi ili završinde samo osnovno sikavdi. O Cenić vaćerđa kaj 50 Romnja ulo podržime, a 23 nakhle obuke aškalo štar različita zanimanja.

Posle toga, u periodu od 2021. do 2023. godine, realizovana su još tri projekta u kojima su bile uključene Romkinje. Prve godine - obuke za deficitarna zanimanja, druge - dobar posao za dobar život i treće - pružimo ruku teže zapošljivim kategorijama.

Palo adavkha, ko period taro 2021 dži 2023 berš,realizuvime i panda trin projekća ando save ule uključime o Romnja. Prvo berš - Obuke aškalo deficitarna zanimanja, dujto berš - šukar bući - aškalo šukat trajo hem trito - de to vas ašalo pharutne bućarne kategorije.

Kancelarija Job info centra otvorena je za sve građane kojima je potrebna pomoć u pronalaženju posla. Oni nastoje da kroz razne programe i obuke omoguće ljudima da se prekvalifikuju, dokvalifikuju i ovladaju određenim veštinama što će im olakšati da samostalno pokrenu posao ili dođu do zaposlenja.

I kancelarija Job info centra phiravđi i aškalo sa manuša kolenđe i potrebno pomoć te araćen bući. Ona andaro programja manđen o manuša te džan ko razna programja, obuke, prekvalifikacije hem dokvalifikacije - hem te ovladinen ko određena veštine so ka ovol lenđe po lko korkore te pokrenine po biznis ili te araćen bući.

_____________________________________________________________

Poštovani građani Pirota, ukoliko želite da nam uputite komentar, predlog ili podelite svoju priču vezanu za temu sa nama pišite nam na mejl plusradio010@gmail.com sa naznakom za projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

Poštovana Piroćanci, ako manđen te ačhaven aminđe komentarija, tumare predlozi ili te vaćeren tumari paramisi  šaj te bičhalen ki e-mail adresa plusradio010@gmail.com e naznakaja aškalo projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva***

***O stavoja kola ikalde ando medijako muj nužno nanaj dikhade stavoja ko organja kola dine o sredstva***