"Hoćemo, možemo, znamo!" – "Manga, šaj, džana!" (6)

09. novembar 2023. 14:24 Projekti Pirot Plus Online

Portal Pirot Plus onlajn uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija realizuje projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, koji govori o Romkinjama preduzetnicama koje su u poslednjih pet godina zahvaljujući lokalnim i nacionalnim programima i podsticajima samozapošljavanja pokrenule sopstveni biznis.

 O Portalji Pirot Plus onlajn uzali podrška taro Ministartsvo aškalo informisanje hem i telekomunikacija realizuvinol o projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, kova vaćerol taro Romnja kola i preduzetnice poslednja pandž berš zahvaljujući aškalo lokalna hem nacionalna programja hem ko lengoro podrsticanje korkore te phiraven pi bući.

Cilja grupa projekta su nezaposlene Romkinje u Pirotu.

I ciljno grupa ko projekat i o bibućarne Romnja ando Piroto.

Ciljevi projekta:

Informisati nezaposlene Romkinje u Pirotu o programima samozapošljavanja i merama podsticanja ženskog preduzetništva koje raspisuju lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje;

Afirmisati Romkinje preduzetnice u Pirotu, koje su u poslednjih pet godina samostalno pokrenule posao i uspešno posluju;

Doprineti većoj vidljivosti Romkinja preduzetnica u lokalnoj zajednici.

O projektna ciljoja:

Te informisinenpe o bućarne Romnja andaro Piroto taro programja kola den len šansa korkore te phiraven pi bući hem taro mere kola den podsticaj taro džuvljikano preduzetništvo kova raspisuvinol i lokalno samouprava hem i Nacionalno služba aškali bući.

Te afirmisinenpe o Romane preduzetnice ando Piroto,kola poslednja pandz berš phiravde poro biznis hem uspešno ćeren bući.

O Romnja preduzetnice te oven podikutne andi lokalno zajednica.

Nenad Petrović, KLER: Grad ima brojne mere za samozapošljavanje i unapređenje biznisa. Svake godine interesovanje žena sve veće

Nenad Petrović, KLER: E Gizja isi brojna mere aškalo samozapošljavanje hem aškalo unapredime biznis. Svako berš o đuvlja i sa po zainteresuvime

Grad Pirot kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja godinama unazad obezbeđuje niz podsticajnih mera kako bi se smanjila nezaposlenost. Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, savetnik za privredni razvoj, objašnjava da je Grad primetio uvećanje broja žena koje su osnivači novih preduzetničkih radnji i zato su želeli da im pruže podršku u daljem poslovanju. Zbog toga svake godine propisuju set mera usmerenih na početnike u poslovanju, ali i na poslodavce.Petrović je naveo koje mere su ove godine bile na raspolaganju ženama u Pirotu i kakvo je bilo interesovanje.

Amari điz andaro Lokalno akciono planji aškalo zapošljavanje beršencar palal obezbeđuvinol o podsticajna mere sar bi i nezaposlenost ulji smanjime. O Nenad Petrović andari Kancelarija aškalo lokalno ekonomsko razvoj, o savetniko aškalo privredno razvoj, objasniđa aminđe kaj i Điz prependžarđa kaj o brojo e đžuvljenđiro barilo kana vaćera taro osnivanje ko neve preduzeća hem radnje thaj alćhese mangle te pružinen lenđe podrška ando lengoro durutno poslovanje. Alćhese svakova berš propisuvinen set mere kova i usmerime uparo okola kola i početnici andi bući, ali i ko poslodavcija. O Petrović navedinđa aminđe kola i sa mere akava berš ule ko raspolaganje e džuvljenđe ando Piroto i savo uvo o interesovanje.

Kada je u pitanju mera samozapošljavanja, budžet je bio 9,9 miliona dinara. Za ovu meru od prijavljenih je čak 69% žena.  

Za obuke na radnim mestima, koje su namenjene poslodavcima, bilo je oko 30% žena poslodavaca.

Kana vaćera taro mere ko samozapošljavanje, o budžeći ulo 9,9 milona dinara. Aškali akija mera prijavime ulo čak 69% džuvlja.

Aškalo obuke ko radna thana, kola ule namenime aškalo poslodavcija, ulo oko 30 % džuvlja poslodavcija.

_____________________________________________________________

Poštovani građani Pirota, ukoliko želite da nam uputite komentar, predlog ili podelite svoju priču vezanu za temu sa nama pišite nam na mejl plusradio010@gmail.com sa naznakom za projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

Poštovana Piroćanci, ako manđen te ačhaven aminđe komentarija, tumare predlozi ili te vaćeren tumari paramisi  šaj te bičhalen ki e-mail adresa plusradio010@gmail.com e naznakaja aškalo projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva***

***O stavoja kola ikalde ando medijako muj nužno nanaj dikhade stavoja ko organja kola dine o sredstva***