Značajne mere za prevazilaženje posledica suše

27. avgust 2012. 12:46 Privreda Pirot Plus Online

Dugotrajna suša nanela je veliku štetu poljoprivrednim usevima, na pojedinim njivama rod je prepolovljen a na pojedinim gotovo i da ga nema. Vlada i resorno ministarstvo doneli su niz mera za ublažavanje ovih posledica, kaže Dragan Petrović, agroekonomista u Poljoprivredno savetodavnoj stručnoj službi i izdvaja najznačajnije za naše područje.

-Prva mera počeće da se realizuje za desetak dana i odnosi se na distribuciju regresiranog dizel goriva za jesenju setvu koja će iznostiti 40 litara po hektaru. Zatim podsticajni iznos premije za mleko sa 5 dinara po litru biće povećan na 7 dinara po litru i važiće za treći i četvrti kvartal ove godine. Podsticaj za tov junadi biće povećani sa postojećih 5.000 dinara po grlu na 10.000 dinara, a za tov svinja sa postojećih 500 dinara po grlu na 1.000 dinara , do kraja godine-kaže Petrović.

Mere Vlade za prevazilaženje posledica suše odnose se i na to da se registrovana poljoprivredna gazdinstva oslobode plaćanja naknade za odvodnjavanje i navodnjavanje za 2011. i 2012. godinu.