Zdravlje i bezbednost na radu svakodnevna briga - Marina Furtula: Ne smemo da dozvolimo da nam se radnici povređuju! Od nas sve zavisi, koristite opremu za ličnu zaštitu!

24. septembar 2019. 06:30 Projekti Pirot Plus Online

Portal Plus online uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije realizuje projekat


„Zdravlje i bezbednost na radu svakodnevna briga“


u okviru Konkursa zа sufinаnsirаnje projekаtа proizvodnje medijskih sаdržаjа zа internet medije u 2019. godini


Cilj projekta: Informisanje o Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i ukazivanje na mere prevencije i zaštite na radu.

Smatramo da je pored obuka koje bi radnici trebalo da prolaze u krugu fabrike, ili na gradjevinama i ostalim poslovima na terenu, neophodno da znaju i šta Zakon propisuje i da iz prava proističu i obaveze, kako radnika tako i poslodavca. Za obostran uspeh neophodno je odgovarajuće poznavanje materije.

Ciljna grupa projekta: Zaposleni u pirotskoj privredi, posebno u građevinarstvu i proizvodnim firmama sa rizičnim radnim operacijama.

Sekundarna ciljna grupa: Mladi radnici svih firmi u Pirotskom okrugu i poslodavci; Nezaposleni.

***************

Svedoci smo da u današnje vreme često dolazi do povreda na radu koje ponekad imaju nenadoknadive posledice. U 2018. godini u Srbiji, prema objavljenim podacima, 53 radnika su poginula zbog povrede na radu, a pravnim licima i preduzetnicima oduzeto je šest licenci za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Od 53 poginula 15 je bilo u građevinarstvu, a 13 u prerađivačkoj industriji. Ostali su radili u saobraćaju, metalnoj industriji i drugim oblastima.

Početkom godine objavljeno je u medijima da je Vlada Srbije odlučila da se 2019. godina proglasi godinom bezbednosti i zdravlja na radu kako bi se skrenula posebna pažnja javnosti na važnost ove oblasti imajući u vidu da je pitanje bezbednosti i zdravlja na radu od opšteg društvenog značaja i u zajedničkom interesu za zaposlene i poslodavce.

Sve ovo rukovodilo nas je da pokrenemo ovaj projekat koji prevashodno ima za cilj da edukativno deluje na radnike i poslodavce i tako ih podstakne da budu još oprezniji po ovom pitanju.

U preduzećima u Pirotu i okrugu, posebno na radnim operacijama sa određenim rizikom i gde se radi na obimnoj proizvodnji, posebna pažnja posvećuje se bezbednosti i zdravlju na radu. Firme redovno ulažu u bezbednost svojih radnika kroz obuke, redovne preventivne preglede i obezbeđivanje zaštitne opreme, ali se neretko dešavaju povrede radnika koje su ponekad veoma ozbiljne.

U objavama koje slede na našem Portalu moći ćete da se informišete o tome šta su do sada firme uradile kada je u pitanju kardinalna bezbednost radnika, ukazaćemo na nekoliko primera iz prakse gde je dolazilo do nepopravljivih posledica, a predstavićemo i određene rizične poslove i šta je od opreme za taj posao potrebno. Objave će sadržati i razgovore sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorata za rad, Gradske uprave, zdravstva i drugih institucijama koji se bave ovom temom, ali i predstavnicima firmi i radnicima.

Kada je konkretno reč o Pirotu, građevinska sezona traje gotovo cele godine. Radi se na Koridoru 10, u prethodnih godinu dana izgrađeno je nekoliko velikih trgovinskih objekata, drugi su u izgradnji. U velikim pirotskim fabrikama - Tigar Tajersu i Slobodnoj zoni radi se na proširenju prostornih kapaciteta. Iz sredstava lokalne samouprave i IPA fondova u gradu su takođe izgrađeni ili se grade brojni objekti. Stambena izgradnja je, takođe, u punom jeku, a među fabrikama je sve više onih koje svoje proizvode plasiraju za inostrano tržište. Bezbednost radnika i preventivne mere u tom cilju prioritet su svakog poslodavca. Mnogo je zakona koji regulišu rad, zaposlene i poslodavce, ali se primećuju i greške, posebno kod radnika i najčešće iz neznanja.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu propisuje preventivne mere u ostvarivanju bezbednosti i zdravlja na radu koje se obezbeđuju primenom savremenih tehničkih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, organizacionih i drugih mera i sredstava za otklanjanje rizika od povređivanja i oštećenja zdravlja zaposlenih i njihovog svođenja na najmanju moguću meru. Zakon propisuje kako obaveze zaposlenih tako i obaveze poslodavca. Obaveze poslodavca istovremeno predstavljaju prava zaposlenih u vezi sa sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu.

U pripremi ovog projekta vodili smo se i činjenicom da se teško dolazi do posla, ali i da, kada se ukaže prilika, radnici najmanje misle o svojoj bezbednosti, već o materijalnoj dobiti. Smatramo da je upoznavanje sa rizicima po zdravlje, a onda i sa merama prevencije i merama zaštite na radu, neophodno kako bi se ozbiljno shvatio rad u jednom preduzeću i kako bi sa dovoljnim znanjem budući radnici, ali i sadašnji mladi radnici pristupili poslu.

Koja su osnovna načela Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koja su prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih možete pogledati OVDE.

************

Marina Furtula, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, bila je naš prvi sagovornik o ovoj temi. U telefonskom razgovoru rekla nam je da Zakon uređuje prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, obaveze poslodavca koje mora da ispuni kako bi svi radnici mogli da dočekaju penziju živi i zdravi.

Podaci za 2018. godinu pokazuju da su bile 53 smrtne povrede na radu. Marina Furtula ističe da do sada, u ovoj godini bile su 34 povrede, a prošle godine u ovo vreme 42 smrtne povrede. Kako je naglasila, i kada jedan radnik pogine to je veliki gubitak za našu zemlju.


  • Ne smemo da dozvoljavamo da nam se radnici povređuju na radu, a kamo li da poginu. Ova godina proglašena je godinom bezbednosti izdravlja na radu sa željom da se javnosti ukaže na značaj bezbednosti na radu, navodi Marina Furtula.


U tom cilju do kraja godine pripremiće video spot koji će građanima pokazati na koji način da bezbedno obaljavaju svoj posao, ali i kako da uče decu da vode računa o sebi, svom zdravlju i da budu bezbedni.

Kada je reč o najrizičnijim zanimanjima u našoj zemlji, godinama unazad pokazuje se da su to poslovi u oblasti građevinarstva i prerađivačke industrije. Zbog toga, kaže Marina Furtula, pripremili su izmene i dopune Uredbe o privremenim poretnim gradilištima gde su date veće obaveze koordinatorima koji su zaduženi za izgradnju na gradilištima i koji su konstantno na gradilištu.

Zaključak i savet važan za sve u privredi je da poslodavac prvo mora da uradi Akt o proceni rizika. Marina Furtula kaže da je to osnovni dokument kod svakog poslodavca na osnovu koga će videti koja su to rizična mesta i koje mere mora da primeni na tim radnim mestima. U skladu sa tim ponekad je potrebno da radnika uputi na lekarski pregled ili da ga posebno obuči za rad na nekoj mašini.

Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula uputila je poruku i radnicima: „Od nas sve zavisi, pravila ne smeju da budu izuzeci, ako je pravilo staviti šlem onda ga se treba i pridržavati. Koristite sredstva i opremu za ličnu zaštitu“.

U sledećoj objavi razgovaramo sa šefom Inspektorata za rad u Pirotskom upravnom okrugu, Aleksandrom Popovićem. Kakvi su podaci u Pirotu za ovu godinu, gde greše naši poslodavci i radnici i koji su saveti za njih, neke su od tema o kojima će govoriti Aleksandar Popović.