Zahtev FK Radnički! Dostavite nam Odluku Upravnog odbora 2015.godine gde se zahtevaju procenti od Ugovora koji Dimitrije Kamenović potpiše ukoliko prelazi u treći klub (FC Lacio)

11. februar 2021. 10:00 Sport Pirot Plus Online

FK Radnički Pirot

Predsednik Upravnog odbora

 Bratislav Ćirić

 Poštovani,

     FK Radnički  potpisao je 2015. godine Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji  sa FK Čukarički. Povod za potpisivanje Ugovora bio je prelazak Dimitrija Kamenovića u FK Čukarički Beograd.

       Na jednoj od sednica Upravnog odbora FK Radnički,  tadašnji predsednik UO Kluba , Aleksandar Ćirić, na pitanje člana UO  koliko će FK Radničlki dobiti od prelaska, odgovorio je  - Novac neće dati.

    Zbog toga je doneta odluka  da u  Ugovoru  bude unet uslov  da se  FK Čukarički, u slučaju, sledećeg ugovora i odlaska u treći  klub, obaveže da će na račun  FK Radnički uplatiti iznos od 20-25 % od ukupnog transfera.

     Obraćamo se ovim zahtevom da nam u roku od 8 dana dostavite ODLUKU Upravnog odbora FK Radnički, donetu na pomenutoj sednici, kojom je Aleksandar Ćirić, potpisnik Ugovora bio obavezan da primeni Odluku najvišeg organa u Klubu o procentima prilikom trećeg ugovora.  

     Napominjemo da je FK Radnički, Udruženje gradjana, da se finansira sredstvima iz Budžeta Grada Pirota i da je predsednik Kluba bio u obavezi da poštuje Odluku  Upravnog odbora i štiti interese Kluba.

     U slučaju da ne dostavite odluku i zapisnik sa sednice, bićemo prinudjeni da se obratimo Povereniku za dostupnost informacija od javnog značaja.

U Pirotu,11.2.2021.                                                             Ani press doo Pirot  

                                                                                              Direktor Nenad Paunović