Uskoro AHA Mura Prvi maj punim jedrima **Video**

14. novembar 2012. 15:09 Privreda Pirot Plus Online

U Kompaniji Aha Mura Prvi maj postepeno se normalizuje proizvodnje.U ovom trenutku radi oko pet stotina radnika a očekuje se da ovih dana,u skladu sa Ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji počne da radi jo tri stotine radnika,koji su se inače opredelili za socijalni program.Sa suvlasnikom AHA Mure,Mojcom Lukančič, o aktuelnoj situaciji u Kompaniji razgovarao je Ljubiša Stojanović.