Tretman protiv komaraca u Pirotu 21. juna

17. jun 2024. 09:13 Gradska hronika Pirot Plus Online

U petak 21.juna radnici preduzeća Avenija iz Vrnjačke banje će na teritoriji grada Pirota obaviti tretman odraslih formi komaraca, ULV uređajima sa zemlje, kao i larvicidni tretman vodenih površina protiv komaraca, u skladu sa Ugovorom o vršenju poslova dezinsekcije i deratizacije za 2024.godinu.

Tretman suzbijanja komaraca, sprpvpdiće se na sledećim lpkacijama:
1. Od ušća reke Jerme u reku Nišavu, i nizvodno od reke Nišave do ušća reke Temštice u reku Nišavu
2. Rečno korito Gradašničke reke, počev od kraja sela Gradašnice koji vodi do Dag Banjice do ušća reke u reku Nišavu.
3. Rasnička reka od sela Barje Čiflik (ulaska u selo iz pravca Pirota) do ušća reke u reku Bistricu.
4. Reka Bistrica i Rogozki kanal kod AMS na Kaleu do izvorišta Kavak.
5. Kanal oko tvrđave „Momčilov grad“
6. Pojas oko Akumulacionog jezera i Gradskog kupališta
7. Park hotela „Pirot“, deo iz ulice Srpskih vladara i iz ulice Knjaza Miloša
8. Park – Takovska ulica, uključujući zelene površine kod Elektrodistribucije, zelene površine kod sportskih terena Ekonomske i Tehničke škole, zelene površine između zgrada uTakovskoj ulici, i ostale zelene površine u Takovskoj ulici.
9. Park Maksima Gorkog, deo ulice prema keju,
10. Park „Trg Republike“, kod zelene pijace
11. Park „Trg Karađorđa”, kod obdaništa „Crvenkapa“
12. Park LEAP - 22. divizije, od mosta „Gazela“ do „Malog mosta“
13. Zelene površine ulice Nikole Pašića
14. Park u ulici Vojvode Stepe
15. Park u ulici Dragoljuba Milenkovića

Potrebno je obavestiti stanovništvp na kojim lokacijama će se izvoditi tretman, da tada ne borave na tim mestima, ne izvode ljubimce u šetnju, kao i da pčelari zaštite pčele. Apel pčelarima da zaštite pčelinja društava.

Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje pčelinjake u periodu tretmana. Dejstvo preparata koji se koristi za ove namene traje tri dana, zbog čega se pčelari mole da svoje košnice uklone najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Ukoliko nije moguće izmestiti pčelinja društva potrebno je preuzeti sledeće mere:

 Noć pred otpočinjanje tretmana pčele treba zatvoriti
 Ventuse na košnicama ostaviti otvorene
 Ispod opklopne daske u hranilice sipati čistu pijaću vodu, a prethodnu baciti
 Poletište suziti rešetkom da bi se sprečilo izletanje pčela tokom izvođenja tretmana prskanja
 Ako su izuzetno visoke vrućine košnice rashlađivati vodom
 Ujutro nakon tretmana daske oprati čistom vodom kako ne bi pčele došle u kontakt sa preparatima koji su korišćeni za prskanje protiv krpelja

Potrebno je da se pčelari blagovremeno informišu kod Udruženja pčelara o tačnom terminu tretiranja i preduzmu mere zaštite pčela.

U skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima i optimalnom temperaturom za izvođenje tretmana, tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Pirot biće izveden 21.06.2024.gpdine pd 19:00 časova, preparatom koji je registrovan za primenu u javnoj higijeni.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje istog, a toga dana će se izvoditi i larvicidni tretman komaraca koji nije zavistan od padavina i po planiranom rasporedu.
Tretman suzbijanja larvi komaraca će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iskazuje posebne mere predostrožnosti i njegova primena ne zavisi od vremenskih prilika.

Tretman suzbijanja larvi komaraca započeće 21.06.2024.godine. Ekipe operativaca biće na terenu počev pd 8h.