Sredstvima IPA fondova izgradjena najmodernija seoska škola. Gnjilčani ponosni

16. maj 2016. 14:39 IPA fondovi, pirotski korak ka Evropi Pirot Plus Online

Skupština opštine Pirot, Konkurs za medije, projektno finansiranje:

Ani press doo Pirot, Portal Plus online

7. Osnovna škola Vuk Karadžić . ,, Modernizacija i obnova obrazovnih ustanova u prekograničnom regionu Montana – Pirot ,, . Ukupna vrednost projekta 100.000 evra

Tugomir Cvetković, direktor Škole: Ipa program omogućio modernu seosku školu

Rukovodstvo Osnovne škole Vuk Karadžić, u saradnji sa partnerskom školom iz Montane, na najbolji način iskoristio je mogućnosti Predpristupnih fondova, da osim lokalnih samouprava, mogu da konkurišu i ustanove.

Tugomir Cvetković, direktor Škole kaže da lokalna samouprava stvara uslove za kvalitetnu nastavu, ali da Bužet Opštine nije u mogućnosti da finansira i adaptaciju i izgradnju seoskih škola. Zbog toga je program bio izuzetna prilika da se jedna od većih škola u Opštini, u selu Gnjilan potpuno adaptira i modernizuje.

Kada su radovi počeli, mi smo u to vreme obišli školu i evo šta smo zabeležili.

I konačno, nešto kasnije, 4.decembra Gnjilan je dobio jednu od najmodernijih škola u Okrugu. Evo detalja sa svečanog otvaranja

Kada smo završili razgovor sa Tugomirom Cvetkovićem, ponovo smo otišli u Školu.

A zatim smo ušli u učionice. U toku je nastava u trećem i prvom razredu

A šta kažu nastavnici i učitelji

Tugomir Cvetković očekuje da će i u daljem periodu IPA fondfovi biti jedan od znalčajnih izvora sredstava za razvoj grada, ali i škola u našem kraju.