Dvodnevna obuka za preduzetnike i promocija programa EU Pro u organizaciji RRA JUG

01. oktobar 2019. 13:08 Privreda Pirot Plus Online

U saradnji sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot, Regionalna razvojna agencija Jug još jednom je okupila zainteresovane privrednike ovog puta povod je izrada biznis plana. Reč je o dvodnevnoj obuci koja se održava u prostorijama UO Privredne komore.

Maja Virijević, menadžerka Sektora za razvoj ekonomije i ljudskih resursa u RRA Jug kaže da će nakon završene obuke, polaznici dobiti sertifikate koji su priznati prilikom konkurisanja za programe podrške preduzetnicima na javnim pozivima raspisanih od starne relevantnih resornih institucija i Ministarstava, a kandidati koji poseduju ove sertifikate imaće prednost pri konkurisanju u odnosu na one koji ih ne poseduju.

Pored dvodnevne obuke, zainteresovanim privrednicima biće predstavljen i drugi Javni poziv EU PRO za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća

EU Pro је objavio drugi Javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća (CFP 10-2019).

Evropska unija (EU) će putem ovog poziva koji je otvoren do 10. novembra 2019. godine pružiti podršku malom biznisu i unapređenju konkurentnosti lokalne privrede u vrednosti od 2,5 miliona evra.

Poziv obuhvata dve partije (LOT 1 i LOT 2).

Obe partije (LOT-a) su usmerene na preduzetnike, mikro i mala preduzeća (MSP), registrovana za proizvodnju u periodu između 1. januara 2014. i 31. decembra 2018. godine. Dodatni kriterijum za MSP koja se prijavljuju za drugu partiju (odnosno drugi LOT) je da budu u grupi brzorastućih preduzeća i preduzetnika i/ili usmerena na izvoz.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva obuhvataju:


  1. Nabavku opreme u cilju poboljšanja kvaliteta postojećih ili razvoja novih proizvoda, povećane produktivnosti, podrške razvoja proizvoda sa višom dodatom vrednošću, podrške uvođenju inovacija i olakšanog širenja tržišta – što obavezno čini minimum 80% vrednosti projekta;

  2. Uvođenje usluga koje doprinose poboljšanju kvaliteta postojećih ili razvoju novih proizvoda, povećanju produktivnosti, podršci razvoju proizvoda sa višom dodatom vrednošću, podršci uvođenju inovacija i olakšanom širenju tržišta – što opciono čini maksimalno 20% vrednosti projekta


Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava može biti od 10.000 do 30.000 evra, dok brzo rastuća i izvozno orijentisana preduzeća i preduzetnici mogu da konkurišu i za iznose do 70.000 evra.