POST FESTUM! Šta se ustvari dogodilo s kolovozom u naselju Prčevac!? Ko je grešio i da li greške sada mogu da se poprave!? Videćemo!

25. novembar 2021. 13:43 Stavovi Pirot Plus Online

Neka mi bude dozvoljeno! (česta floskula) Hoću da budem pravedan prema svima, da se pogrešno ne razumemo.

Ovde je sve jasno!

Koridori Srbije su uradili dobru stvar. Obećanje ispunili. Sve što je ostavilo loš trag za vreme gradnje Koridora 10, popraviće. Projekat se zoove Rehabilitacije regionalnih puteva! Šta više, uradili su i više od toga. Npr. U Knjaževačkoj. Posebno je Dušan Mijuk insistirao na tome.

Podsećamo, to su  deonice državnih puteva ,72 kilometra, oštećene  zbog eksplotacije i prevoza materijala tokom izgradnje istočnog kraka Koridora 10. Sredstva su obezbedjena  iz  kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

 Trejs – jesu malo zatezali oko nekih problema, ali su i oni svoje poslove, kao i Drumovi, na revitalizaciji pomenutih puteva, radili korektno.

Gradska uprava, ruku na srce mogla je samo da “trlja ruke” da se putevi sređuju, da bude zadovoljna jer su građani zadovoljni i da prati događaje.

 U igri su bili projektant, nadzor, dakle sve strane koje zahteva  jedan ovako veliki projekat

Kada se gradi , kada se radi, pogotovo u poslu ovakvog tipa, uvek ostanu neki tragovi.

 .............................................................................................................

Prčevac!

U ovom slučaju, kada je u pitanju  naselje Prčevac, tačnije ulice Mite Gage i Visočki put, meštani su reagovali od početka. Najpre je trebalo da poslove završi Vodovod, zatim je Trejsi zahtevao da se reši dilema dokle se radi, od početka Naselja, ili od rampe.

Potom, prašina, užasni uslovi, tek, moralo je tako. Radi se.

 Tutnjali su teški kamioni, sve tamo do  Rasovaca, pre toga i od Slavinje. Hiljade tona svega i svačega je ovde prošlo.

 Trpelo se, za bolje dane!

 I sve tako, dok nije stiglo vreme za ivičnjake.

 Tu su ovi skroimni, mirni, vredni ljudi shvatili problem. I počeli da dižu glas.

HITNO! Nataša Petković, Naselje Prčevac! Zaustavite radove, kolovoz je uzan, teški kamioni prolaze! Dok je vreme!

 Odlazio sam tamo u nekoliko navrata.

Prekjuče još jednom. Čini se da je ta reprtaža, a i moji kontakti sa ljudima iz Koridora, naravno i nezadovoljstvo građana doprineli da Aleksandar Ćirić, gradski većnik juče ”poseti” Naselje i pošto je video da je “đavo odneo šalu”, pozvao odgovorne iz Beograda.

 Otuda im je veoma brzo, kao uvodna informacija ili ono “daje se na znanje” stiglo potpuno jasno “pismo”!

 Zahvaljujući čoveku iz BG, dobio sam taj sadržaj . I odmah ga sinoć objavio!

 Ko je čitao, razumeo je.

 Prevod: MALE SU ŠANSE DA SE BILO ŠTA MENJA!

Evo obrazloženja . Ponavljam, imate ga u sinoćnoj objavi!

     Shodno nezvaničnim zahtevima za proširenje kolovoza i najavljenim blokadama na završetku preostalih radova zbog primedbi na Projektno rešenje koje je primenjeno u okviru Glavnog projekta pojačanog održavanja dela državnog puta IIA-221 na deonici Pirot-Kitka kroz naselje Prčevac, a koje se odnosi na projektovanu širinu kolovoza državnog puta kroz ovo naselje (orijentaciona stacionaža od km 63+595 do km 64+160), obaveštavamo Vas o sledećem okolnostima od značaja:

      Glavnim projektom pojačanog održavanja na ovoj deonici je predviđena samo rehabilitacija kolovozne površine državnog puta u postojećoj širini, obzirom da na ovoj deonici državnog puta kroz naselje Prčevac postoje izgrađeni obostrani trotoari odvojeni od kolovoza ivičnjacima. 

      Rekonstrukcija trotoara u okviru projekta pojačanog održavanja nije predviđena kako se ne bi remetili veoma složeni nivelacioni odnosi koji su prisutni kod ivične izgradnje, odnosno postoji veliki broj kolskih prilaza i kapija koje se nalaze duž ove deonice gde su visinske razlike između susednih kapija i kolskih ulaza izrazito velike. Takođe, pored problema u visinskom odnosu između kolskih prilaza, postoji problem i sa širinom trotoara koja je duž ove deonice promenljiva i na pojedinim mestima manja od minimalno potrebne širine (1.5m).

      Pored prethodno navedenog, iz priloženog sinhron plana instalacija koji se nalazi u okviru projektne dokumentacije je evidentno da se na ovom potezu državnog puta nalazi određeni broj podzemnih instalacija koje se ukrštaju ili paralelno vode duž državnog puta.

     Sve prethodno navedeno je bio razlog zašto je u projektnoj dokumentaciji na ovoj deonici državnog puta zadržana postojeća širina kolovoza samo sa zamenom asfaltnih slojeva jer bi, u suprotnom, svaka druga intervencija na državnom putu iziskivala dodatne radove na kompletnom uređenju u punoj širini postojeće regulacije (trotoari, kolski ulazi, kapije) kao i dodatne radove na zaštiti i eventulanom izmeštanju instalacija, što već izlazi iz zakonom definisanih okvira za projekte pojačanog održavanja.

     Prema članu 142 Zakona o planiranju i izgradnju, svako odstupanje u toku izgradnje od položaja, dimenzija, namene i oblika objekta, kao I drugih parametara I uslova utvrđenih u građevinskoj dozvoli, podleže izmeni građevinske dozvole.

    Imajući u vidu gore navedeno, kao i činjenicu da je rok za izvođenje radova istekao (u toku su završne aktivnosti vezane za ispunjenje zahteva Opštine Pirot za istovremene radove na vodovodnoj mreži), predlažem da se razmotri mogućnost preusmerenja teškog teretnog saobraćaja drugim saobraćajnicama ili neko drugo prihvatljivo rešenje usaglašeno sa upravljačem puta.

...........................................................................................

Eto to je suština i sa takvom informacijom došao sam danas, po pozivu građana u Naselje Prčevac.

Sve ostalo nadam se da će vam biti jasno!

 To zašto je moje prisustvo smetalo predstavniku Gradske uprave, to zašto je zahtevao da se uklonim, to zašto je želeo da se razgovori nastave  u Gradskoj upravi, do toga što su moja  pitanja  smetala predstavniku Koridora.

 Iskreno, smatram da čoveku nije bilo lako, jer se u celoj stvari Koridori najmanje pitaju. Greške "u koracima" kao i ostale manjkavosti napravili su neki drugi.

Zašto, recimo projektanta nije bilo, gde je bio nadzor itd. Itd.

I za kraj, ako se bilo šta bude dogodilo povoljno po građane Prčevca biće dobro.

 A to što se predlaže preusmeravanja saobraćaja, toliko je veliki problem jer bi se do tih rešenja mnogo teško došlo!