Podnošenje zahteva za besplatne udžbenike za treće dete i korisnike novčane socijalne pomoći

15. januar 2021. 10:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na osnovu Odluke Grada Pirota pravo na besplatne udžbenike ostvaruju treće dete u porodici i deca korisnika novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad osnovnoškolskog uzrasta.

Zahtevi za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za školsku 2021/2022 podnose se u Uslužnom centru Grada Pirota na šalterima 17 i 18.

Rok za odnošenje zahteva je od 15. januara do 15. aprila 2021.