Pitanja i odgovori u vezi sa Programom finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti. Treći deo odgovora na pitanja o ekonomskim merama

21. april 2020. 09:13 Privreda Pirot Plus Online

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede i Fondom za razvoj Republike Srbije pripremila je novi set odgovora na pitanja koja su privrednici upućivali prethodnih dana.

- Detaljne uslove kredita i sve neophodne obrasce možete preuzeti na linku https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19.

- Zahtevi se elektronski podnose na mejl adresu: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

- Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 možete preuzeti na linku https://fondzarazvoj.gov.rs/download/UREJNVUredba_likvidnost_Кovid.pdf

Pored toga, u prilogu je i treći deo odgovora na pitanja u vezi državne pomoći privrednim subjektima u privatnom sektoru - dopuna za 18.04.2020. Sva tri dela odgovora na pitanja možete pronaći i na linku: https://pks.rs/vesti/najcesca-pitanja-i-odgovori-u-vezi-sa-primenom-uredbe-o-fiskalnim-pogodnostima-i-direktnim-davanjima-privrednim-subjektima-u-privatnom-sektoru-2576

Pitanja i odgovori vezani za uslove kreditiranja LINK

Treči deo pitanja i odgovora o ekonomskim merama LINK