Otvoreno pismo predsednika Sindikata medicinskih sestara i tehničara Opšte bolnice Pirot, Igora Stojanovića

23. septembar 2021. 10:26 Stavovi Pirot Plus Online

Predmet: Inicijativa za odbranu ugleda i dostojanstva medicinskih sestara i tehničara i ostalog osoblja, Inicijativa za izgradnju stanova za zaposlene u zdravstvenoj delatnosti Pirota i Inicijativa za konstantno prisutnog anesteziologa i anestetičara na Kovid odeljenju Opšte bolnice Pirot

Poštovani,

   Sindikat ima obavezu da je stalno aktivan na poboljšanju opštih uslova rada, zalaganje za bolja materijalna prava, kvaliteta života  te unapređivanje dostojanstva i ugleda medicinskih sestara i tehničara, kao i svih ostalih članova i zaposlenih.

U vezi sa tim, Sindikat SMSTS ovih dana snažno staje u odbranu  prava i ugleda svih medicinskih sestara i tehničara, posebno sestara, babica i neonatoloških sestara na odeljenju ginekologije koje su svojim nesebičnim radom i zalaganjem spasilenebrojano mnogo života, ali izgleda da takve priče nisu zanimljive javnosti. Brzo smo zaboravili aplauze sa terasa.

Naglašavamo da su 2020. godina i 2021. godina u celom svetu proglašene godinom Sestrinstva, čime se želi iskazati poštovanje i zahvalnost medicinskim sestrama i ta podrška ima „trostruko delovanje“ koje dolazi od podrške i davanja medicinskim sestrama sve ono što treba, a to je: bolje zdravlje nacije, jača ekonomija i veća rodna ravnopravnost.

Moramo upoznati građane da sestre rade neprekidno 24 sati oko pacijenata i obavljaju 70 % svih zdravstvenih procedura u toku 24 sati. Doktori dobijaju mnogo više pažnje, a sestre čine 50 % zdravstvene radne snage i one suobično prva linija odbrane i zdravstvene nege. Medicinske sestre su vitalni igrači u poboljšanju zdravstvenog ishoda lečenja i zdravstvenog sistema u celini.

Moramo upoznati  građane da medicinske sestre i tehničari nisu krive za organizaciju rada ustanove i organizacionih jedinica, a obično se sav bes građana zbog organizacije svali na njihova leđa, iako one samo rade onako kako ih je drugi organizovao. One su „pravi vojnici“, više od polovine sestara je bilo zaraženo Kovidom 19, određen broj ima trajne posledice, a ogroman broj produžene tegobe koje traju mesecima. I dalje se one ne plaše, dobrovoljno rade u crvenoj zoni.

Svoje znanje su i mnogo medicinskih sestara pokazale i u najvećoj kovid bolnici Srbije u Batajnici gde su imale veoma zapaženu ulogu u jedinicama intenzivnog lečenja – dakle tamo gde je najteže.

Ne smemo zaboraviti i sestre u zelenoj zoni koje zbog odsustva koleginica koje su u crvenoj zoni imaju povećan obim posla i neretko su po jedna na celom odeljenju u smenskom radu 12 sati. Ne stižu da doručkuju, stalno su u poslu, rade preko granica ljudske izdržljivosti, ali ne – nisu one krive za organizaciju rada i zašto je to tako.

Iz svega gore navedenog, molimo građane da shvate da sestre rade preko granica svojih mogućnosti i da su pravi i istinski prijatelji svih građana - naših pacijenata i da smo svi na istoj strani.

Kako bismo ih sačuvali u našem gradu, jer u budućnosti nema razvoja ekonomskog, nema napretka ako nema dovoljan broj iskusnog medicinskog kadra, Sindikat će podneti inicijativu uvaženom gradonačelniku Pirota, g-dinu Vladanu Vasiću da u sadejstvu sa Ministarstvima u Vladi RS, i samog Predsednika Republike Srbije, Pirot bude prvi grad gde će se graditi stanovi za zaposlene u zdravstvenoj delatnosti po povoljnijim uslovima, na način kako je to propisano u zakonu za pripadnike snaga bezbednosti, što bi imalo uticaj i na ubrzani ekonomski rast celog grada.

Naravno, velika uloga u pandemiji je i na lekarima, bez ikakve diskusije i svom nemedicinskom osoblju, bez kojih zdravstveni deo bolnice nikako ne bi mogao funkcionisati. Ogromna uloga svog nemedicinskog osoblja, baš svog.

Što se tiče organizacije rada Kovid odeljenja, sindikat pohvaljuje rad medicinskih sestara i tehničara, lekara i nemedicinskog osoblja u crvenoj zoni, kao i rad osoblja Urgentne službe, kako u nihovoj jedinici, tako i u prijemnoj Kovid ambulanti, kao i radioloških i laboratorijskih tehničara.

Međutim, našem sindikatu se obratilo više članova i zaposlenih sa pitanjem da li na Kovid odeljenju treba da postoji konstantno prisustvo anesteziologa i anestetičara, koji rade sa težim pacijentima KOJI ZAHTEVAJU VID RESPIRATORNE PODRŠKE, rade procenu pacijenata, obezbeđivanje disajnog puta, podešavanje respiratora ,rade mehaničku neinvazivnu i invazivnu potporu, podešavaju parametre, proveravaju ispravnost i održavanje opreme, aparata, lekova, monitoringa, reanimacija pacijenata, adaptaciju maske, obezbeđivanje sigurnog venskog puta, CVK i slično.

Za takav rad u crvenoj zoni minimum broja anestetičara ie 4, a  za rad u zelenoj zoni bi ostalo 6 anestetičara, što je u uslovima prelaska režima rada Bolnice u kovid sistem, a po našem mišljlenju sasvim dovoljno.

Tako je i bilo u decembru 2020. godine i januaru 2021. godine. Zašto i kako, ko je učestvovao u donošenju takve naredbe da su od februara  anestetičari povučeni iz Kovid odeljenja nismo upoznati i od tada idu po pozivu na rad u crvenoj zoni, a istovremeno rade i u zelenoj zoni, što je apsurd po našem mišljenju.

U svakom slučaju, anestetičari i anesteziolozi se šalju da rade u Kovid  bolnicama u celoj Srbiji, momentalno su jedan anesteziolog i jedan anestetilar u Kruševcu na 21 dan i druga ekipa u Batajnici na 7 dana.

I to je u redu, niko ne odbija, idemo pomažemo našim građanima tamo gde je najpotrebnije, ali želimo da pomažemo i našim sugrađanima. Želimo da zajedno sa našim koleginicama i kolegama učestvujemo u izlečenju i naših građana i da svoja iskustva u radu sa Kovid pacijentima širom Srbije primenjujemo i u našoj bolnici, ne okrećući se da li će nas neko hitno pozvati da izađemo iz crvene zone na hitnu operaciju ili reanimaciju u zelenoj zoni. To jednostavno nije to.

O tome predlažem da se konsultuju stručne službe Ministarstva zdravlja, kao i okolne Kovid bolnice, npr Niš, Leskovac, Vranje da li oni imaju konstantno prisutnog anesteziologa i anestetičara u Kovid odeljenju?

Najlakše rešavanje problema je hitnim zapošljavanjem minimum 5 sestara tehničara na obuku za anestetičara, samim tim što je starosna struktura anestetičara takva da je najmlađi anestetičar 1991. godište, a tri anestetičara su veoma blizu odlasku u penziju.

Ova inicijativa je u cilju poboljšavanja zdravstvene zaštite Pirotskog okruga i građana celog okruga, naročito u vremenu kada nam sledi verovatno najjači udar do sada. Ova inicijativa je morala ovako otvorenim pismom da se podnese, imajući u vidu da bilo kakvom inicijativom u Opštoj bolnici Pirot verovatno ne bi bilo ni odgovora, a ona je dobronamerna i u interesu prvenstveno građana, a posle toga i same ustanove i zaposlenih.

Svestan sam da ću, kao i milion puta do sada imati neviđen pritisak na poslu, verovatno i indirektne pretnje, ponižavanje, međutim bez obzira na posledice, moja savest i funkcija predsednika sindikata mi ne dozvoljava da zatvorimo oči pred svim izazovima  koje menadžment ustanove ne dozvoljava. Ne plašim se, samo očekujem podršku zaposlenih i građana, i da se konačno oslobodimo te poluge straha kojom se gospodari u ovom trenutku. Dignimo glas za spas, zaboravili smo zašto sindikat služi i da još uvek ima sindikalnih predstavnika koji nisu sumnjivi, a sumnjivi su svi koji su u mnogo dobrim odnosom sa menadžmentom. Inače imam ukupno 30 dana rada u najvećoj Kovid bolnici Batajnica u svim intenzivnim negama i po tome sam među anestetičarima iz cele Srbije sa otprilike najviše radnih dana u tom sistemu, i dobrovoljno sam se javljao za rad, tako da niko iz Pirota ne beži od rada. Samo dajte da pomažemo i našim građanima.

Sindikalni pozdrav