Od ove godine analizu mleka iz Pirotskog okruga radiće Nacionalna laboratorija

19. januar 2022. 13:03 Privreda Pirot Plus Online

Poljoprivredna savetodavna stručna služba u Pirotu ove godine radiće uzorkovanje mleka kod svih proizvođača koji koriste premije za mleko od Ministarstcva poljopriovrede. Prema rečima Gorana Popovića, direktora Poljoprivredne savetodavne stručne službe, u Okrugu je oko 300 korisnika ovih subvencija.  Analiza uzoraka mleka radiće se u nacionalnoj laboratoriji i naši poljoprivredni prozvođači će imati najbolje urađene analize mleka, poručio je Popović.

Reč je programu koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede. Popović ističe da će se najpre raditi šest meseci kao pilot projekat i ako se pokaže da poljoprivredne službe mogu da odgovore ovom zadatku to će se nastaviti i dalje, pa će se premije za mleko davati prema rezultatima analiza nacionalne laboratorije, a ne prema rezultatima mlekara koje otkupljuju mleko.

Popović očekuje da ove aktivnosti krenu krajem proleća.

*S.Ć.