Novi javni pozivi za obuke na radnom mestu u okviru projekta "Znanjem do posla"

07. jul 2021. 08:13 Privreda Pirot Plus Online

U okviru projekta Znanjem do posla, organizuje se obuka na radnom mestu za zanimanje prodavac gotovih jela i brze hrane u saradnji sa kompanijom Hipoposlovi doo iz Pirota. 

J A V N I    P O Z I V

Za obuku za zanimanje PRODAVAC BRZE HRANE I GOTOVIH JELA

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Hipoposlovi d.o.o, Pirot dvoje mladih će imati priliku da se upoznaju, kako teorijski, tako i praktično, tokom 320h sa zanimanjem PRODAVAC BRZE HRANE I GOTOVIH JELA. Polaznici će u okviru teorijske i praktične nastave, kroz rad na terenu savladati znanja, veštine i stavove, neophodne za vršenje ovog posla.

Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije, polaznici će savladati: usluživanje klijenata, korišćenje mernih instrumenata za merenje rinfuzne robe, priprema brze hrane, načinima pakovanja, korišćenje fiskalne kase i pos terminala.

Tokom obuke polaznici će dobijati novčanu nadoknadu, a najbolji polaznici priliku za zaposlenje

Pravo učešća imaju nezaposlena lica od 18 do 30 godina ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekoj ranjivoj kategoriji stanovništva (mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili niskokvalifikovani NEET mladi)

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem telefona 010/501-820, na mail:jobinfocentarpirot@gmail.com, ili lično u Job info Centru, u Pirotu, u ulici Bogojavljenska br.3

Rok za prijavu: do 15.07.2021. godine

Takođe u toku je i Javni poziv za obuku za zanimanje pomoćni građevisni radnik koji se realizuje sa kompanijom Napredak

J A V N I        P O Z I V

Za obuku za zanimanje

P O M O Ć N I    G R A Đ E V I N S K I     R A D N I K

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Napredak doo, Pirot troje mladih će imati priliku da se upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 360h sa zanimanjem POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADNIK. Polaznici će kroz rad na terenu savladati znanja, veštine i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije, polaznici će savladati: molerske radove, izradu pregradnih zidova, spuštanje plafona, radove na pripremi mase i boje, nanošenje isitih kao i postavljanje i korišćenje uređaja i alata za obradu zidova i plafona.

Tokom obuke polaznici će dobijati novčanu nadoknadu, a najbolji polaznici priliku  za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica od 18 do 30 godina ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekog ranjivoj kategoriji stanovništva (mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom,samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili niskokvalifikovani mladi)

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem telefona 010/501-820 svakog radnog dana od 9h do 14h , na mail: jobinfocentarpirot@gmail.com, ili lično u Job info Centru, u Pirotu,u ulici Bogojavljenska br. ili u samoj kompaniji u ulici Paje Jovanovića 1.

Rok za prijavu: do 15.07.2021. godine