Na predstojećoj sednici Skupštine grada Odluka o Budžetu za 2022. godinu

03. decembar 2021. 14:26 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica Skupštine grada Pirota zakazana je za petak, 10.12.2021. godine. 

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se Odluka o Budžetu grada Pirota za 2022. godinu i Kadrovski plan Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2022. godinu. 

Takođe, na dnevnom redu su i sledeće tačke:

- Donošenje Odluke o usvajanju Plana generalne regulacije "Sukovo";
- Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o doprinosima za uređivanje građevinskog zemljišta;
- Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji grada Pirota;
- Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada Pirota;
- Donošenje Odluka iz imovinsko pravne oblasti;
- Donošenje Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti za period 2022.-2026. godine;
- Davanje saglasnosti na izmenu Plana i Programa poslovanja Javnog preduzeća "Komunalac" Pirot za 2021. godinu;
- Razrešenja i imenovanja;
- Odbornička pitanja.

Sednica će biti održana u sali Doma kulture Pirot sa početkom u 10 časova.

Sednici Skupštine prethodi sednica Gradskog veća koja će biti održana u četvrtak, 09.12.2021. godine.