Komunalac širi „pluća“ Pirota. Prošle godine zasađeno 900 stabala, ove još 800

26. novembar 2019. 13:00 Gradska hronika Pirot Plus Online

Danas je u Ulici Milivoja Manića završena planirana sadnja od ukupno četiristotine sadnica. U svim ulicama koje su ove godine rehabilitovane, u skladu sa planom lokalne samouprave izvođenja radova na putnoj infrastrukturi, radnici Gradskog zelenila JP“Komunalac“ iz Pirota formirali su nove drvorede. Reč je, pored pomenute Ulice Milivoja Manića, o ulicama Vuka Pantelića, Bogojavljanskoj, 7. juli, Takovskoj i Ćirila i Metodija.

Direktor „Komunalca“, Boban Tolić, kaže da je prva faza sadnje, u vrednosti od oko milion i sedamsto hiljada dinara, završena iz sopstvenih sredstava Preduzeća. Pirot je u poslednje dve godine dobio skoro dve hiljade novih sadnica raznovrsnog drveća i nekoliko hiljada živica i žbunastog zasada.

Ovih dana počeće sadnja još četiristo sadnica na osnovu projekta lokalne samouprave i resornog ministarstva Republike Srbije.