Gradsko veće dalo saglasnost na Srednjoročni plan grada, LAP za rodnu ravnopravnost i zahtev prevoznika za povećanje cena pojedinačnih karata u gradskom i prigradskom saobraćaju

18. maj 2022. 14:16 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Gradskog veća grada Pirota na kojoj su većnici dali saglasnost na Srednjoročni plan grada Pirota za period 2022. - 2024. godine, kao i na Planove generalne regulacije "Krupac" i "Pirot - Nišavska dolina".

Takođe, razmatran je Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost grada Pirota za period 2022. - 2024. godine i Odluka o usvajanju Programa za postavljanje manjih montažnih objekata (kiosci i barake) na javnim površinama u Pirotu.

Na dnevnom redu bilo je i razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Apotekarske ustanove Pirot za 2021. i Program rada sa finansijskim planom za 2022. godinu.

Ovom prilikom većnici su razmatrali odluke iz imovinsko-pravne oblasti, Aneks 1 javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu - koncesiji za poveravanje obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pirota, izmene Plana i programa poslovanja i cenovnika JP "Komunalac" Pirot za 2022. godinu i Zaključak o usvajanju zahteva prevoznika za povećanje cena pojedinačnih karata u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Pirota

Po završetku sednice Gradskog veća, gradonačelnik Vladan Vasić prokomentarisao je nekoliko tema sednice. Pre svega, Srednjoročni plan Grada Pirota za period od 2022.-2024. godine.

Prema njegovim rečima, Plan razvoja grada sublimira sve ono što Skupština grada i Grad rade u oblasti javnih preduzeća, a kroz analizu prethodne godine praviće se plan za naredne dve godine.

Kada je u pitanju povećanje cena pojedinačnih karata u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada, gradonačelnik Vladan Vasić objasnio je da su ljudi koji obavljaju gradski prevoz istakli da sa aktuelnim cenama ne mogu da obavljaju prevoz. Grad Pirot je izdvojio dodatan novac za subvencije, cene mesečnih karata se neće menjati, a pojedinačne će biti povećane za 20%.

Vasić ističe da je to najmanja moguća korekcija cena.

Prilikom razmatranja Izveštaja o radu Apotekarske ustanove direktorka Slađana Zlatković je, pored ostalog, navela da ustanova posluje sa gubitkom, ali da su, bez obzira na probleme, među deset apotekarskih ustanova u Srbiji koje uspevaju da opstanu.  

Govoreći o ovoj temi, gradonačelnik Pirota istakao je da problemi apotekarskih ustanova u Srbiji traju godinama, u nekim gradovima je situacija mnogo kompleksnija, naša ustanova je u prethodnom periodu odolevala, ali se stanje promenilo. Vasić je poručio da će Grad Pirot pokušati da nađe rešenje za Apotekarsku ustanovu Pirot.

Ovom prilikom Vladan Vasić je rekao da je Grad učestvovao na licitaciji za parcelu na Vrelu u okviru stečajnog postupka IO "Prvi maj" u stečaju i da su nadlicitirani, ali se nisu odrekli objekta koji je u vlasništvu SUBNOR-a. Gradonačelnik Pirota objašnjava da sa SUBNOR-om više od 15 godina pregovaraju o tome da taj objekat treba da pripadne Gradu i ponudili su da Grad ima pravo preče kupovine, a u planu je da se taj objekat sa pripadajućim placem razvija za potrebe turizma.

Teme sa Gradskog veća naći će se pred odbornicima Skupštine grada u petak, 20. maja. Sednica počinje u 10 časova.