Grad Pirot dodelio nedostajuća sredstva za operaciju Čede Tošića, ove godine za lečenje dece izdvojeno 1.600.000 dinara

27. maj 2020. 15:18 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Godinama unazad Grad Pirot dodeljuje novčanu pomoć za lečenje dece uzrasta do 18 godina, izuzetno i za stariju decu ukoliko se porodica nalazi u stanju materijalne potrebe. Pomoć se odnosi na pokrivanje troškova lečenja (kupovinu lekova, pomagala, učešće u operativnom lečenju i sl.) koje nije obuhvaćeno obaveznim zdravstvenim osiguranjem preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, već porodica sama snosi troškove lečenja ličnim sredstvima.

U poslednjih mesec dana putem medija i humanitarnih akcija prikupljen je deo novčanih sredstava za pokrivanje troškova operativnog lečenja našeg sugrađanina Tošić Čede, a na podnet zahtev ove porodice Grad Pirot je dodelio nedostajuća sredstva u iznosu od 175.000 dinara u cilju pokrivanja ukupnih troškova operativnog lečenja. Ovoj porodici je pružena pomoć i podrška više puta do sada, odnosno kad god je to bilo potrebno.

U budžetu su za 2020. god. opredeljena sredstva za pružanje novčane pomoći za lečenje dece u iznosu od 1.600.000 dinara.
Od početka pružanja ove pomoći, od 2012. god. do aprila 2020. god. obrađeno je preko 200 zahteva i utrošena su sredstva u iznosu od oko 10.000.000 din.