Danas odluka o protestima sindikata

12. oktobar 2012. 11:51 Društvo Pirot Plus Online

Talas najnovijih poskupljenja drastično je uticao na smanjenje kupovne moći velikog broja stanovnika.Imajući u vidu da sve više ljudi nema redovne lične dohote,da često u porodici jedan član radi i da je njegova zarada na nivou minimalne,onda se o nekom standardu ne može govoriti već o pukom preživljavanju ,izjavio je za Plus radio,predsednik Samostalnog sindikata naše Opštine,Rodoljub Ćirić.Statistički podaci su poražavajući.Beleži se pad domaćeg društvenog proizvoda i industrijske proizvodnje a na drugoj strani rast cena osnovnih životnih namirnica.Prema podacima kojima raspolaže sindikat cene osnovnih životnih namirnica povećanu su 25 posto a da zarade ni približno ne prate najnovija poskupljenja.

„U ovakvoj situaciji sindikati su dužni da reaguju i to se mora dogoditi.Na današnjoj sednici Republičkog veća o tome će se i razgovarati.Medjutim,bez masovnih, ali mirnih i dostojanstvenih protesta neće se ništa postići.Talas najnovijih poskupljenja drastično je uticao na smanjenje kupovne moći velikog broja stanovnika.Imajući u vidu da sve više ljudi nema redovne lične dohodte,da često u porodici jedan član radi i da je njegova zarada na nivou minimalne,onda je jasno da se u Srbiji teško živi“-kaže Ćirić.