Život počinje u mesnoj zajednici - MZ Kostur

07. maj 2021. 13:51 Projekti Pirot Plus Online

Portal Plus online uz podršku Grada Pirota realizuje projekat „Život počinje u mesnoj zajednici II“, u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ciljevi projekta:

-Afirmisati rad mesnih zajednica u selima i podstaći ih da u svoj rad uključe sve meštane, kao i da pre donošenje odluka imaju mišljenja svih meštana;

-Informisati meštane seoskih mesnih zajednica o nadležnostima mesnih zajednica u unapređenju kvaliteta života svojih meštana;

-Ukazati meštanima mesnih zajednica da imaju mogućnost da učestvuju u rad mesne zajednice, budu aktivni u predlaganjima i donošenju odluka koje doprinose razvoju mesne zajednice i poboljšanju uslova za život svih meštana.

Projekat kroz planirani medijski sadržaj predstavlja rad mesnih zajednica u selima blizu Pirota, nadležnosti mesne zajednice, prava i obaveze meštana, odredbe Zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, praćene reportažama iz sela i razgovorima sa predsednicima mesnih zajednica i članovima Saveta. U narednom periodu na portalu vam predstavljamo mesne zajednice Gnjilan, Barje Čiflik, Rasnica, Blato, Kostur, Držina, Staničenje i druge, a osnovna ideja je da se istakne koliko je važno interesovanje i uključivanje u rad mesnih zajednica u kojima živimo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MZ Kostur

Na sedam kilometara od grada, na putu za Babušnicu, nalazi se selo Kostur, jedno od najstarijih sela na teritoriji grada Pirota. U selu danas živi oko 230 ljudi, a većinsko stanovništvo i u ovom selu čine stari. Ima porodica sa više od četiri člana, ali je mnogo domaćinstava gde živi samo jedna osoba.  

Predsednik Mesne zajednice Kostur je Sreten Manić, koji nas je dočekao i upoznao sa selom, radom Saveta mesne zajednice, sa značajnim aktivnostima u selu, ali i sa problemima.

*Dom u selu Kostur gde se nalazi prostorija Mesne zajednice

Sreten Manić, najpre, je istakao da istorijski podaci svedoče o tome da je Kostur jedno od nastarijih sela na teritoriji Pirota i da, zapadno od Pirota, u periodu kada je bilo ovog sela nije bilo nijednog drugog. Nekada je brojalo 650 stanovnika, danas ih je oko 230, a među njima i nekoliko mladih bračnih parova koji žive u selu.

Kada je u pitanju organizacija rada Saveta mesne zajednice Kostur, od koje zavisi mnogo toga kada je u pitanju održavanje i razvoj sela, Manić kaže da imaju sedam članova koji se sastaju jednom mesečno.

Svakom sastanku prethodi prikupljanje informacija od komšija, meštana sela o problemima. Sreten Manić kaže da u ovom trenutku velikih problema nema, ulična rasveta je obezbeđena, uređeni su poljski putevi, ali zbog nesavesnih ljudi koji izoravaju puteve sada nisu u najboljem stanju.

Nedaleko od centra sela nalaze se škola i crkva. Nažalost, zgrada škole je napuštena, nema đaka, a prema Manićevim rečima, nekada ih je bilo po 80. Na osnovu informacija kojima raspolaže predsednik Mesne zajednice Kostur, izvesno je da li će se u narednim godinama uopšte ulagati u obnovu škole jer za sada nema učenika niti potrebe za radom te škole.

*Škola u selu Kostur

A kada je reč o crkvi, interesantan je podatak da je to jedina crkva u Srbiji Sveti Haralampije.

*Crkva u selu Kostur

U selu je u prethodim godinama bilo i značajnih investicija koje su doprinele poboljšanju uslova za život. Kosturci su iz sopstvenih sredstava obnovili zgradu doma u centru sela i prodavnicu, pomogao je i Grad Pirot. O svemu tome, ali i drugim aktivnostima detaljnije je govorio predsednik Mesne zajednice Kostur, Sreten Manić.

Na kraju našeg razgovora vratili smo se jednom od problema sa kojim se suočavaju gotovo sva sela u našem kraju, a to je slabo uljučivanje mladih u rad svoje mesne zajednice. U selu Kostur situacija je ista.

*Igralište pored škole u selu Kostur

Manić kaže da sastanku Saveta mesne zajednice može da prisustvuje svako, međutim, do sada se nije dešavalo da neko od mlađih meštana prati sastanak.

Naše pitanje “Kako pokrenuti mlade u mesnim zajednicama” otvorilo je mnoge teme. Na osnovu izjava naših sagovornika može se zaključiti da bi mladi želeli da učestvuju u realizaciji brojnih aktivnosti i rešavanje problema, ali uz novčanu nadoknadu. Većina njih ima posao i privatne obaveze, pa im nije lako da izdvoje vreme za veće uključivanje u rad svoje mesne zajednice. Sa druge strane, kada dođe do problema svi ukazuju na to i traže da se problem reši, ali pokretači promena su uglavnom stari. Prema njihovim rečima, razlog je velika ljubav prema mestu u kojem žive, potreba da sačuvaju to što imaju, da se sela ne ugase i da imaju šta da ostave svojoj deci.

Sreten Manić i njegovi saradnici iz Saveta mesne zajednice Kostur, kao i mnogi predstavnici mesnih zajednica u gradu i selima sa kojima smo razgovarali kroz realizaciju ovog projekta, primeri su dobrovoljnog, volonterskog angažovanja za dobro sredine u kojoj žive. Kako bi adekvatno odgovorili potrebama svakog pojedinca potrebna im je pomoć i saradnja svih članova zajednice koju predstavljaju.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Poštovani građani Pirota, pozivamo vas da nam se sa svim pitanjima, sugestijama i komentarima javite putem mejla (plusradio010@gmail.com).
U sledećoj objavi predstavićemo Mesnu zajednicu Mali Suvodol.