"Hoćemo, možemo, znamo!" – "Manga, šaj, džana!" (3)

09. oktobar 2023. 12:29 Projekti Pirot Plus Online

Portal Pirot Plus onlajn uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija realizuje projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, koji govori o Romkinjama preduzetnicama koje su u poslednjih pet godina zahvaljujući lokalnim i nacionalnim programima i podsticajima samozapošljavanja pokrenule sopstveni biznis.

 O Portalji Pirot Plus onlajn uzali podrška taro Ministartsvo aškalo informisanje hem i telekomunikacija realizuvinol o projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, kova vaćerol taro Romnja kola i preduzetnice poslednja pandž berš zahvaljujući aškalo lokalna hem nacionalna programja hem ko lengoro podrsticanje korkore te phiraven pi bući.

Cilja grupa projekta su nezaposlene Romkinje u Pirotu.

I ciljno grupa ko projekat i o bibućarne Romnja ando Piroto.

Ciljevi projekta:

Informisati nezaposlene Romkinje u Pirotu o programima samozapošljavanja i merama podsticanja ženskog preduzetništva koje raspisuju lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje;

Afirmisati Romkinje preduzetnice u Pirotu, koje su u poslednjih pet godina samostalno pokrenule posao i uspešno posluju;

Doprineti većoj vidljivosti Romkinja preduzetnica u lokalnoj zajednici.

O projektna ciljoja:

Te informisinenpe o bućarne Romnja andaro Piroto taro programja kola den len šansa korkore te phiraven pi bući hem taro mere kola den podsticaj taro džuvljikano preduzetništvo kova raspisuvinol i lokalno samouprava hem i Nacionalno služba aškali bući.

Te afirmisinenpe o Romane preduzetnice ando Piroto,kola poslednja pandz berš phiravde poro biznis hem uspešno ćeren bući.

O Romnja preduzetnice te oven podikutne andi lokalno zajednica.

Slavica Osmanović, vlasnica Kozmetičkog salona "S-LAVICA 75"

Slavica Osmanović, i vlasnica ko Kozmetičko salonji "S-LAVICA 75"

Slavica Osmanović otvorila je kozmetički salon, simbolično na Dan žena, 8. marta 2020. godine. U ovom poslu ima dugogodišnje iskustvo. Najpre je radila u jednom kozmetičkom salonu, potom je izvesno vreme provela u Slovačkoj i za to vreme stalno su je zvale njene mušterije. To je i uticalo na nju da, po povratku iz Slovačke, pokuša da pokrene posao sama i otvori salon.

I Slavica Osmanović, phiravđa po salonji, simbolično ko Đuvljikano đive 8.marta 2020.berš. Andi akija bući isi la but berša iskustvo. Prvo ćerđa bući ando jek salonji, posle ulji andi Slovačka te ćerol bući i stalno oćindela o mušterije. Andavka i uticinđa, kana alji andari Slavačka, te pokušinol korkori te ćerol bući i te phiravol salonji.

Informisala se, konkurisala kod Nemačke organizacvije Help za donaciju u kupovini opreme, prošla obuke i dobila subvenciju za samozapošljavanje kod Nacionalne služeba za zapošljavanje i uspela da ostvari svoju ideju.

Informisinđa pe, konkurisinđa ki Germansko organizacija Help aškali donacija, naklji obuke i ljilja subvencija aškalo samozapošljavanje taro biro.

Olakšavajuća okolnost je što je već imala mušterije, a otkako je počela da radi broj se stalno povećavao. Slavica Osmanović je zadovoljna, radi sama, nekada ima više posla, nekada manje, ali to što se broj mušterija povećao samo potvrđuje njen rad.

Lko ulo laće pošto ulo la već mušterije, a od kana počinđa te ćerol bući o isi la sa po but  mušterije. I Slavica Osmanović i zadovoljno, korkori ćerol bući, nekad isi po but bući,nekad po hari, ali adavka so isi la but mušterije i dokaz kobor i oj kvalitetno.

Slavica ohrabruje svaku ženu da pokuša ako zna neki posao i želi da radi, jer, kako kaže, ako ne proba neće znati da li može da ostane u tom poslu ili treba da se bavi nečim drugim.

I Slavica savetuvinol svokonja džuvlja te pokušinol ako dzanol nesavi bući i ako manđol te radinol, jer sar vaćerol, ako na probine nanaj ni te dzane šaj li te ove andi nesavi bući ili treba te araće nešto aver.

______________________________________________________________

Poštovani građani Pirota, ukoliko želite da nam uputite komentar, predlog ili podelite svoju priču vezanu za temu sa nama pišite nam na mejl plusradio010@gmail.com sa naznakom za projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

Poštovana Piroćanci, ako manđen te ačhaven aminđe komentarija, tumare predlozi ili te vaćeren tumari paramisi  šaj te bičhalen ki e-mail adresa plusradio010@gmail.com e naznakaja aškalo projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva***

***O stavoja kola ikalde ando medijako muj nužno nanaj dikhade stavoja ko organja kola dine o sredstva***