Započeo postupak za izgradnju objekta Hitne pomoći u Pirotu. Raspisan tender za projektnu dokumentaciju!

25. septembar 2018. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

Današnja informacija na sajtu Gradske uprave, samo je potvrdila ono o čemu se govori poslednjih nekoliko godina. Kako je Služba Hitne pomoći smeštena u nepodesnom objektu uz otežanu komunikaciju, Gradska uprava u planovima poslednjih godina ima konačno rešenje novog objekta.

Danas je Komisija za javne nabavke Gradske uprave objavila tender za javnu nabavku Projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade Hitne pomoći.

Dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja, rekao nam je da je ovo rešenje odavno tema razgovora sa predstavnicima Grada.


  • Za Hitnu pomoć, za brže i kvalitetnije reagovanje, za bolje uslove rada samim tim i efikasnije usluge pacijentima, zaista je bilo neophodna izgradnja novog objekta. Sa Gradskom upravom o tome razgovaramo duže vreme, čekali smo da se stvore svi potrebni uslovi da započne realizacija. U savremenom objektu, gradjenom po projektu za Hitnu pomoć, na podesnoj lokaciji, uz savremeniju opremu, moći ćemo da našim pacijentima pružimo kvalitetnije zbrinjavanje, rekao je Dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja


Dr Radovan Ilić

Prenosimo neke od detalja iz projektnog zadatka

Planirana površina novog objekta iznosi približno 300m² u Ulici Ćirila i Metodija i biće definisana kroz projektnu dokumentaciju u svemu prema dogovoru sa naručiocem projekta.
Na parceli na kojoj je planirana izgradnja predmetnog objekta potrebno je predvideti nadkriveni prostor za parkiranje 5 sanitetskih vozila i nadkriveni prostor za parkiranje motornih vozila (max 10) za zapošljene u svemu prema pravilima struke i važećim tehničkim propisima i normativima.
Projektom planirati izgradnju interne saobraćajnice unutar predmetne parcele sa priključkom na pristupnu ulicu.
Tokom izrade projektno tehničke dokumentacije projektant je dužan da sarađuje sa Investitorom u cilju usaglašavanja projektnih rešenja.
Objekat bi trebalo da ima sledeće prostorije:
- Prostoriju čekaonice
- Dispečerski centar
- Lekarsku ordinaciju (dve prostorije)
- Sobu za intervencije
- Kancelariju načelnika službe
- Kancelariju glavne sestre službe
- Zajedničku prostoriju za osoblje
- Trpezariju
- Lekarsku sobu
- Sobu za medicinske tehničare/sestre
- Sobu za vozače
- Prostor ženske i muške garderobe – dve prostorije
- Sobu za trening i sastanke
- Sanitarni čvor za osoblje
- Sanitarni čvor za osoblje sa tušem