Zakazane sednice Veća i Skupštine opštine

11. mart 2013. 14:02 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U sredu, 13. marta sa početkom u 10 časova biće održana sednica Opštinskog veća. Na dnevnom redu sednice je razmatranje izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2012. javnih preduzeća kao i razmatranje Odluke o promeni osnivačkih akata javnih preduzeća što je prema rečima Milana Popovića, predsednika SO Pirot neophodno u cilju usaglašavnja sa novim Zakonom o javnim preduzećima.

- Zakon o javnim preduzećima predvidja da će se direktori ubuduće birati na javnim konkursima. Osnovni cilj zakona je profesionalizacija rada javnih preduzeća i povećanje njihove efikasnosti i transparentnosti rada i rezultata. Suštinska izmena u odnosu na dosadašnja rešenja jeste uvođenje obaveznog javnog konkursa na osnovu koga će se imenovati direktor, kao i uslova koje kandidat mora da ispunjava da bi bio direktor.Konkurse će sprovoditi nezavisna stručna komisija po jasnoj proceduri, uz punu kontrolu javnosti, dok će direktori bići birani na sednicama Skupštine, kaže Popović.

Na dnevnom redu veća naći će se i Plan i program JP "Komunalac", kao I Plan detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Većnici će odlučivati I o parkiralištima, lokalnim komunalnim taksama, Lokalnom planu akcije za decu, odluci o isplati jednokratne pomoći bračnim parovima radi vantelesne oplodnje, detaljnoj regulaciji Omladinskog stadiona.

O ovim I drugim tačkama dnevnog reda izjasniće se odbornici lokalnog parlamenta na sednici koja će biti održana u petak 15. marta.