Za primarnu selekciju otpada Pirot dobija, skoro, milion evra

13. januar 2020. 14:57 Gradska hronika Pirot Plus Online

Pirot je jedan od gradova u Srbiji koji je obuhvaćen projektom Vlade Švedske, a koji se odnosi na primarnu selekciju neopasnog komunalnog otpada. Osnovni cilj projekta je unapređenje zaštite životne sredine i ostvarenje ekonomske dobiti u daljem postupku selekcije otpada. Selekcija otpada, kako se to kaže, na izvoru odlaganja će svakako drastično izmeniti dosadašnji rad JP “Komunalac” u Pirotu i to je prvi korak ka kvalitetnom upravljanju kominalnim otpadom. Direktor “Komunalca”, Boban Tolić, kaže da je veoma važna edukacija građana i da se u praksi, jednostavno, primene iskustva zemalja gde je ovakav način rada zaživeo.

Realno je očekivati da i Regionalna sanitarna deponija u Pirotu do kraja ove godine završi opremanje linije za sekundarnu separaciju otpada jer su oba ova projekta usko povezana.