Vladan Vasić: Stečajni upravnik u predmetu AHA Mura Prvi maj radi na štetu Pirota i prvomajaca i produžuje agoniju i neizvesnost! Zainteresovani partneri gube strpljenje!!

08. jun 2017. 13:55 Privreda Pirot Plus Online

Jučerašnji zaključak Odbora poverilaca o ponudi Slobodne zone od 127 miliona dinara za kupovinu AHA Mura Prvi maj, naišao je na različita reagovanja. Stečajni upravnik nije se više oglašavao osim jučerašnje informacije koju nam je poslao, predsednik Odbora poverilaca Velizar Tasić iz Privredne komore Niš obećao je izjavu i kasnije bio nedostupan, Ljubomir Sotirov kao predstavnik zaposlenih takodje nije bio spreman za komentar!

Najnezadovoljniji u svemu bili su, naravno Gradska uprava i Slobodna zona, a kritički stav prema nekim detaljima u postupku, imao je i Rodoljub Ćirić, predsednik Okružnog odbora samostalnog sindikata, inače odličan poznavalac ove materije!

Smatrajući ovu odluku štetnom po Pirot i Prvi maj, a podsećajući i na neke ranije odluke stečanjnog upravnika koje nisu bile u korist Pirota, gradonačelnik Vladan Vasić, sazvao je Konfrenciju za novinare, na kojoj je rekao da stečajni upravnik, kao administrativac u predmetu , često prekoračuje svoja prava i donosi štetne odluke.

Agonija se dakle nastavlja, dokle, pitanje je, jer Zakon o stečaju, koji inače treba da se menja, za sada ne predvidja dokle sve ovo može da traje!