Visoka škola upisuje još jednu generaciju vaspitača specijalista

02. novembar 2016. 11:30 Društvo Pirot Plus Online

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot raspisala je konkurs za upis studenata na specijalističke strukovne studije, Specijalistički program za vaspitača koordinatora za modelovanje integrisanog kurikuluma u školskoj 2016/17. godini.

U prvom upisnom roku predviđen je upis 55 studenata.

Konkursni rok traje od 24. oktobra do 10. novembra, a zainteresovani kandidati se mogu prijaviti do 4. novembra. Kandidati pre upisa polažu test znanja iz metodičko-pedagoških i psiholoških nauka, 7. novembra.

Uslov za upis zainteresovanih kandidata je završeno visoko obrazovanju u trajanju od najmanje tri godine i zvanje strukovni vaspitač.