USPS: Penzije su stečeno pravo i ne smeju se smanjivati

18. novembar 2014. 09:59 Privreda Pirot Plus Online

Udruženje sindikata penzionera Srbije USPS podneće Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona kojim se propisuje smanjenje penzija.

Članovi tog udruženja smatraju da je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija neustavan, jer je, kako su objasnili, penzija stečeno i neotuđivo pravo, lična imovina koja se ne može umanjivati.

U saopštenju Udruženja sindikata penzionera Srbije, koje je potpisao doktor Aleksandar Ćirić, potpredsednik Udruženja izmedju ostalog stoji da je penzija stečeno pravo iz rada u koje niko ne sme da dira. Nju su penzioneri ostvarili uplatom doprinosa. Ustav Srbije garantuje da se stečeno pravo ne može umanjiti jer predstavlja imovinu koja ne može odlukama Skupštine ili Vlade biti menjana, tako da se penzije smanjuju pa samim tim menja i kvalitet života penzionera. Bilo je više reformi penzijskog sistema u protekle dve decenije ali se nikada nije diralo u stečena prava. Jednostavno, znalo se da je to svetinja i da se mogu pooštravati uslovi za sticanje penzije budućih generacija, ali da se ne sme činiti ništa na štetu onih koji su pravo na penziju već ostvarili.

Sa ovim stavom složio se i Rodoljub Ćirić, predsednik Samostalnog sindikata opštine Pirot, koji takodje smatra da stečena prava ne mogu da se umanjuju

- Penzije ne mogu biti umanjene na način na koji je Vlada Srbije usvojila, i nadam se da će Ustavni sud odlučiti u korist penzionera, kaže Ćirić.

Srbija u ovom trenutku ima 1.720.542 penzionera, a za njihove prinadležnosti iz budžeta Srbije godišnje se izdvaja oko 513 milijardi dinara. Prema podacima Fonda PIO, prosečna penzija u Srbiji iznosi 24.315 dinara.
Procenjuje se da prosečnu penziju prima oko 600.000 penzionera u Srbiji ili skoro trećina ukupnog broja.