Održana prva radna sednica gradske Skupštine.Usvojena Odluka o Završnom računu, Koncensioni akt za gradsko-prigradski saobraćaj, izveštaji od radu PU "Čika Jova Zmaj" i javnih preduzeća

09. septembar 2020. 11:19 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Počela je prva radna sednici Skupštine grada. Na početku sednice dr Žarko Todorović objavio je da je formirana Odbornička grupa "Najbolje za Pirot". Šef odborničke grupe je dr Žarko Todorović.

Dr Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada, na početku sednice objavila je imena petoro odbornika SNS i jednog odbornika SPS. Oni  preuzimaju druge poslove u gradskoj administraciji.

 Jovan Milenković, predsednik Gradske izborne komisije objavio je imena novih odbornika. Sa 47 glasova za usvojen je predlog.

U toku je razmatranje Završnog računa Budžeta za 2019. godinu i izvršenje Odluke o Budžetu grada za prvih šest meseci ove godine. Izvestilac je Jagoda Šnele, načelnica Odeljenja za privredu i finansije. 

Dr Žarko Todorović prigovorio je povredu Poslovnika, da nema simbola Republike Srbije i grada Pirota, da ovo nije pozorišna predstava, već zvaničćna sednica gradske Skupštine. Dr Milena Dimitrijević, predsednica  Skupštine zatražila je od odbornika da se izjasne da li je povredjen poslovnik. "Za" su glasala četiri odbornika.

Sa 44 glasa "za" usvojeni su Izveštaj o Budžetu za 2019.godinu i Odluka o Budžetu grada Pirota za period januar –jun 2020.godine.

Milena Dimitrijević objavila je da su formirane odborničke grupe Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije.

Jagoda Šnele, načelnik Odeljenja za privredu I finansije, odgovorila je na pitanja Dr Žarka Todorovića "Najbolje za Pirot".

Gradsko veće prihvatilo je Plan detaljne regulacije u zoni petlje “Pirot Istok”, i predložilo odbornicima da usvoje. O Planu je izvestio Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove i saobraćaj.

  Na dnevnom redu, posle predloga Gradskog veća da se usvoji, našao se Koncesioni akt za poveravanje delatnosti gradsko-prigradskog saobraćaja na teritoriji grada Pirota. Izvestio je Bojan Pešić, načelnik. Predlog Koncesionog akta u trajanju od osam godina iznosi 35.400.000 dinara .

Vladica Tošić rekao je da će Pokret "Rodjeni za Pirot" podržati Koncesioni akt i pokrenuti inicijativu za uvođenje školskih autobusa.

Dr Žarko Todorović "Najbolje za Pirot" skrenuo je pažnju na korišćenje ekološki prihvatljivog goriva, najmanje 10%  od broja autobusa .

 Dragan Minčić je komentarisao način obraćanja dr Žarka Todorovića, akcentirajući da ne poznaje materiju o kojem govori.

Odluka o Koncesionom aktu usvojena je sa 48 glasova odbornika

Većnici su prosledili odbornicima na usvajanje Izveštaj o radu PU “Čika Jova Zmaj”  kao i Izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem javnih preduzeća za 2019. godinu ,

Izvestila je Olivera Vukovojac, vd direktora Predškolske ustanove "Čika Jova Zmaj"

Iscrpan izveštaj Olivere Vukovojac ("iz glave") usvojen je sa 44 glasa "za"!

Potom su se pred odbornicima našli izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća za 2019. godinu.

JP "Vodovod I kanalizacija" –  direktor Zoran Nikolić

JP "Gradska toplana" - direktor Bratislav Ćirić

JP "Komunalac" - direktor Boban Tolić

JP za planiranje i uređenje gradsko-građevinskog zemljišta - direktor Slaviša Svilarov

JKP "Regionlna sanitarna deponija" - Nebojša Ivanov

Dr Milena Dimitrijević, otvorila je pretres i  pozvala je odbornike da komentarišu izveštaje javnih preduzeća.

Dr Radovan Ilić, govorio je o ekološkoj svesti i doprinosu javnih preduzeća Komunalac i Regionalna deponija .

 Izveštaji javnih preduzeća usvojeni su sa 48 glasova.

Pri kraju sednice usvojena je Odluka o izmeni I dopuni osnivačkog akta Apoteke Pirot sa 44 glasova odbornika

Na kraju sednice, na dnevnom redu bila su imenovanja i razrešenja i odbornička pitanja.

 Sednica je završena oko 12,15h.

(Izveštaj iz minuta u minut)