U toku konkurs za stipendiranje srednjoškolaca romske nacionalnosti

08. septembar 2014. 06:15 Društvo Pirot Plus Online

U okviru Projekta “Tehnička podrška za inkluzija Roma” u skladu sa IPA 2012 programom za socijalni razvoj i Programom “Stipendija i mentorska podrška u srednjim školama u Srbiji” namenjenim Romima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa OEBS-om uz tehničku podršku Fonda za obrazovanja Roma objavilo je konkurs za dodelu stipendija učenicima koji pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje škole. Ovim Konkursom predviđeno je da potvrde o pripadnosti romskoj nacionlanoj manjini, kao jednom od uslovima konkursa, sada mogu da overavati pored Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Kancelarije za Inkluziju Roma ili Opštinskog koordinatora za romska pitanja i registrovana udruženja građana koja se bave unapređivanjem položaja Roma. Radmila Nešić, predsednica Udruženja “Ternipe” kaže da je su srednje škole dobile poziv od strane Ministarstva da obaveste decu,a ujedno je i Udruženje na raspolaganju da da smernice o načinu konkursa.

-Uslovi konkrusa su da je učenik prvi put upisan u određeni razred srednje škole, da je državljanin Republike Srbije , da je pripadnik romske nacionalnosti, da nije korisnik stipendije i kredita drugih institucija i da je prethodni razred završio sa prosečnom ocenom od 2,5 do 3,5 kao i da iz vladnaja ima najmanju ocenu dobar 3. To su niski kriterijumi sa nižim prosekom, razlog je da se deca putem stipendije motivišu da ostvaruju dobar uspeh i dobre rezultate i da nemaju neopravdane izostanke sa ciljem da kasnije ostvarjuju pravo na republičku stipenidju ili mogućnost upisa na akdemije i više škole-kaže Nešićeva.

Rok za slanje dokumentacije je 15.septembar. Broj i visina stipendija utvrdiće se prema raspoloživim sredstvima u okviru Projekta, prošle godine stipendija je bila 5.300 dinara i obično je u visini naknade troškova doma učenika ili mesečne karte, dodaje Nešićeva.

Što se tiče ekonomskog osnaživanja Roma, Nešićeva kaže da Pirot uvek prvi započinje te aktivnosti i vidan je napredak.

-Naše udruženje radi na osnaživanju Romkinja, što potvrđuje i Lokalni akcioni plan za osnaživanje, zatim tu je program HELP-a, gde je dosta roma uključeno i koji su dobili sredstva, Nacionalna služba za zapošljavanje ima programe za samozapošljvanje i otvaranje firmi, tu je i udruženje “Atsinkani”, tako da ima boljitka, ali ne mogu da kažem da je situacija sjajna, ekonomska situacija ipak dovodi i do drugih problema, kao štoje odlazak u azili slično, važno je da smo mi napravili pomak i korak na bolje-kaže Nešićeva.