U Slobondoj zoni Pirot mesta i za teže zapošljiva lica VIDEO

17. jun 2016. 15:00 Privreda Pirot Plus Online

Nekoliko godina Piroteks triko, preduzeće koje upošljava invalide rada, posluje na prostoru Slobodne zone. Preduzeće je u državnom vlasništvu i radi na tržišnim principima. Vremenom “Triko” je širio svoju proizvodnju i od izrade Pirotskog ćilima, koji je još uvek zastupljen, počela je izrada proizvoda od plastike. Gradonačelnik , Vladan Vasić, juče je obišao i ovo Preduzeće.

Marija Milošević Simonović, direktorka Preduzeća, je zadovoljna radom i kvalitetom proizvoda svojih radnika. Povoljni uslovi rada u Slobodnoj zoni uticali su na poslovnu politiku da se pogon izgradi na tom mestu i posluje u režimu koje nudi Zona.

Gradonačelnik, Vladan Vasić, je naročito zadovoljan radom ovog Preduzeća s obzirom da nudi posao teže zapošljivim kategorijama