Treći larvicidni tretman komaraca

30. jun 2016. 12:00 Društvo Pirot Plus Online

Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša obaveštava građane opštine Pirot da će u dane 4. i 5.jula obaviti treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Pirot .

Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na teritoriji grada i opštine koji predstavljaju staništa komaraca obaviće se po sledećem rasporedu:

4.jula - Gradašnička reka od od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu,Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu,reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Kavak do Kalea,kanal oko tvrđave Momčilov grad,

5.jula -Reka Nišava od ušća reke Jerme do ušća reke Temštice,pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta

Ekipe operativaca biće na terenu počev od 8,30 svakog radnog dana.

Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca.Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti.

U slučaju ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje istog.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću „SANIT M& M“ na tel. 018-258- 019 i 018-243- 876.