Skinuta blokada AHA Mura Prvi maj, isplata zarada u toku

19. jun 2014. 13:07 Privreda Pirot Plus Online

Prema izjavi Slaviše Svilarova, finansijskog direktora AHA Mura Prvi maj specijalno za Plus radio i Portal Plus online, Banka Intesa je oko 16 časova, a na osnovu originalnog dokumenta koji je juče poslat od slovenačkih banaka, povukla menicu tako da je račun Kompanije deblokiran.

U skladu sa tim, kako je i najavljeno, svim radnicima tokom popodneva uplaćuje se druga trećina aprilske zarade.

Druga dobra vest je da je za sutra u Beogradu u Poreskoj upravi zakazan sastanak na kojem će se razgovarati o reprogramu obaveza koje AHA Mura „Prvi maj“ ima na ime neisplaćenih poreza i doprinosa u prethodna tri meseca u iznosu od 600.000 evra.

Sastanku će, pored Slaviše Svilarova, prisustvovati predstavnici SIEPA-e i Poreske uprave kao i Aleksandar Z. Ćirić, zamenik predsednika SO Pirot.

Razgovor sa Slavišom Svilarovom danas 14h