Sindikati u AHA „Mura Prvi maj“ Pirot traže pomoć Države

28. maj 2014. 13:15 Privreda Pirot Plus Online

Resorna ministarstva i Agencija za privatizaciju su u obavezi da se najaktivnije uključe u rešavanje problema sa kojima se suočava AHA Mura Prvi maj Pirot, izjavio je poverenik Samostalnog sindikata, Zoran Živković. U proteklom periodu zatajili su mnogi činioci, poput same vlasnice Kompanije, menadženta, sindikata ali i Države, i zbog toga je ona dužna da na sebe preuzme najveći deo tereta u rešavanju novonastale krize, ocenio je Živković.

„ Sindikati su se u minulom periodu bavili sporednim pitanjima i bili su daleko od suštine problema. Mene kao poverenika Samostalnog sindikata nisu uvažavali i nisam prisustvovao ni jednom socijalnom dijalogu. Preduzeće je iz dana u dan ulazilo u sve dublju ekonomsku krizu i niko se time nije bavio. Sama vlasnica Kompanije do sada nije želela da se suoči sa problemima koji su bili očigledni. Pored nje veliku odgovornost snose i resorna ministarstva i Agencija za privatizaciju. Zbog toga smatram da se Država veoma ozbiljno mora uključiti u rešavanje nastalih problema jer se radi o 1.300 radnih mesta i ljudskih sudbina“-kaže Živković.

Predsednik Sindikata Nezavisnost, Saša Potić, takodje, smatra da se odgovorne državne institucije moraju uključiti u rešavenje ove situacije. Radi se o sudbinama mnogo porodica. Oni koji su omogućili prodaju imovine Industrije odeće Prvi maj Pirot sada treba da stanu u odbranu interesa radnika.

„ Mnogo je razloga koji su doveli do ovakvog stanja u kojem se sada nalazi Fabrika u Pirotu. Najpre, sama vlasnica nije ispoštovala dinamiku ulaganja i samim tim nam je umanjila produktivnost. Trebalo je kupiti odredjene mašine ali to se nije desilo. Treba reći i to da su novi vlasnici očekivali da će naslediti i iskusnu radnu snagu koja je već radila u Prvom maju, ali većina njih je iskoristila Socijalni program i napustila Preduzeće. Došli su novi, mladi radnici bez iskustva pa je i produktivnost izostala. Smatram da Država mora da stane iza interesa radnika“-kaže Potić.