Sednica SO Pirot u petak VIDEO

03. jul 2014. 10:25 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica SO Pirot biće održana u petak 4. jula. Na dnevnom redu sednice su prema rečima Milana Popovića, predsednika lokalnog parlamenta odluke o taksi prevozu, odluka o izmeni mreže osnovnih škola na području opštine i rešenje o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o izgranji zatvorenog bazena.

-Na dnevnom redu predstojeće sednice biće Odluka o taksi prevozu i usklađivanju ekonomski najniže cene u okviru taksi tarife, Odluka o izmeni i dopuni odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine , Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji opštine Pirot za vode drugog reda, što donosimo standardno svake godine. Pred odbornicima lokalnog parlamenta naćiće se i Lokalni akcioni plan Pirot – grad pristupačan za sve , što se odnosi na osobe sa invaliditetom. Zatim imamo rešenje o davanju saglasnosti na aneks ugovora o zatvorenom bazenu , radi se o produženju roka zato što resorno ministarstvo koje treba da uplati sredstva nije formiralo komisiju i imamo naznaku da je ona ovih dana formirana i da će doći do uplate sredstava a zatim će se nastaviti izgradnja, i zbog tog roka koji smo predvideli na jednoj od prethodnih sednica sada teba utvridti koliko će se produžiti kako bi se posao završio. U međuvremenu je stigao i predlog za dopunu dnevnog reda. Predlog je uputila odbornička grupa Koalicija za Pirot, predlog je da se pod tačkom jedan razmatra donošenje Plana genralne regulacije Pirot centar i da se pod tačkom tri razmatra donošenje odluka iz imovinsko pravne oblasti. Kod predloga broj jedan, reč je o tome da je razrađen plan užeg dela grada i građani su mogli da ulože primedbe, što je urađeno komisija je uradila posao i na osnovu primedbi neke zahteve prihvatila. Iz imovinsko pravne oblasti, što je predlog da se razmatra pod tačkom tri, reč je o prodaji stanova za koje je opština raspisala oglas. Nekoliko stanova je prodato i sada je neophodno to verifikovati-kaže Popović.