Sednica Skupštine grada: Usvojen Budžet za šest meseci. U prisustvu odbornika iz Montane, prezentovani projekti Pirot – Montana!,, Jednoglasno usvojena Odluka o dodeli pomoći male vrednosti. Nebojša Ivanov izabran za vd direktora Regionalne deponije

20. septembar 2016. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Skupštine grada, prva Skupština posle letnje pauze. Pred obornicima je bio Budžet za šest meseci, kao i mnogobrojne odluke, među kojima i Odluka o dodeli pomoći male vrednosti privrednim subjektima na teritoriji grada i odluke iz imovinsko-pravne oblasti.

Sednica Skupštine počela je primedbom predstavnika opozicije o prigovorima na način izrade zapisnika. Milan Popović je predložio da se zapisnik analizira i stavi na uvid svim odbornicima. Zapisnik sa prethodne sednice je usvojen sa 44 glasa.

Kako su odbornici iz Montane kasnili, tako je prva tema, Prezentacija projekata prekogranične saradnje gradova Pirot i Montana, odložena za vreme kada oni stignu.

Jagoda Šnele, načelnik Odeljenja za privredu i finansije informisala je o izvršenju Budžeta za prvih šest meseci istakavši da se Budžet skoro idealno punio sa 48 posto, što najavljuje da će visok procenat biti do kraja godine. Najveći deo čine poreski prihodi u iznosu od 71 posto, od toga od poreza na dohodak 54 procenta.

Dimitrije Vidanović iz Pirotske nove snage rekao je da neće prihvatiti Budžet jer nisu učestvovali u njegovoj realizaciji. Ukoliko ubuduće budu uključivani u realizaciju Budžeta ili eventualnog rebalansa, oni će glasati za ove dokumente.

Dr Žarko Todorović kritkovao je Budžet, a posebno naknadno izdvojena sredstva za Dom u Dojkincima kao i sredstva koja su dodeljena Nevladinim organizacijama, kao i dodatni iznos od 900.000 dinara koje su mediji dobili za prenos sednica Skupštine. Todorović je rekao da neće odbornici SNS-a glasati za Budžet.

Jagoda Šnele je objasnila zbog čega su sredstva odvojena za Planinarski dom u Dojkincima, a da su mediji dobili sredstva za prenos na Konkursu.

Zorica Djorić, odbornica SPS-a je pohvalila domaćinsko poslovanje i da su svi budžetski korisnici nesmetano radili i realizovali sredstva. Uz to Budžet je finansirao mnoga socijalna davanja. I ovaj Budžet je dokaz da već duži niz godina Grad Pirot dobro posluje i veoma brzo se gradi.

Tokom rasprave o Budžetu stigli su odbornici iz Montane. Budžet za prvih šest meseci usvojen je sa 32 glasa. Protiv je bilo 19 odbornika.

Milan Popović je pozdravio goste iz Montane i najavio prvu temu Prezentacija projekata prekogranične saradnje grada Pirota i Montane.

Pre prezentacije, odbornicima se obratio gradonačelnik Montane Zlati Živkov koji je pozdravio Vladana Vasića gradonačelnika i Milana Popovića, predsednika Gradske skupštine, istakavši izuzetnu saradnju dva grada i dva gradonačelnika. Zlati Živkov je 16 godina gradonačelnik Montane. Pohvalio je grad Pirot koji se iz godine u godine uspešno razvija.

Potom se odbornicima Montane i Pirota obratio Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota. On je pozdravio gradonačelnika Živkova i pohvalio i ovaj vid saradnje. Odbornici Pirota bili su u Montani. Zahvalio se gradonačelniku Montane koji je doprineo izuzetnoj saradnji . Posebno kada su u pitanju projekti Prekogranične saradnje. Montana je značajna sredstva dobila od EU i kako je rekao Vasić, Pirot želi da saradjuju sa najuspešnijima. Vladan Vasić je pohvalio ekipe iz Montane i Pirota koje su radile na projektima.

Posle obraćanja odbornicima, usledila je prezentacija o dugogodišnjoj saradnji Montane i Pirota.

Projekte je predstavila Marija Djošić iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, pozdravivši u uvodu goste. Ona je istakla da su u oba grada napravljeni dobri timovi ljudi koji kontrolišu projekte i istakla da Pirot predstavlja primer dobre prakse ostalim gradovima kada je ovakav vid rada u pitanju.

Po završetku prezentacije odbornici su razmatrali Izveštaj o radu PU "Čika Jova Zmaj" i Plan rada za narednu školsku godinu. Izvestilac o ovoj temi bila je direktorka Ustanove, Milka Colić.

Izveštaj o radu PU "Čika Jova Zmaj" i Plan rada usvojen je sa 51. glasom. Sledeća tema na Dnevnom redu bila je donošenje Odluke o dodeli pomoći male vrednosti privrednim o subjektima na teritoriji grada Pirota. Predlog promena objavio je Milan Popović, predsednik Gradske skupštine. Izvestilac o ovoj temi bila je Jagoda Šnele, načelnica Odeljenja za privredu i finansije, koja je rekla da je zakonska regulativa naložila da dodje do ovih promena.

Gradonačelnik Vasić je rekao da se radi o značajnoj odluci koja stavlja van snage odluke od pre deset godina. Sa druge strane doneti su brojni novi zakoni prema kojima se treba prilagoditi, kao i činjenica da je Pirot postao grad. To su formalni razlozi. Suštinski razlog je što Pirot želi da napreduje i da zbog toga želi da omogući razvoj Slobodne zone. Vasić je rekao da će ove izmene omogućiti bolje uslove za rad ne samo Slobodne zone, već i poslodavaca koji će raditi. Poznato je da je Makednija donela mnogo povoljnije uslove za rad Slobodne zone i privukla investitore. Pirot želi da ovakvim odlukama bude medju retkima u Srbiji i zbog toga su planirani izmenjeni uslovi koji su povoljniji za investitore. Vasić je rekao da su predvidjene mnoge olakšice za preduzeća koje će omogućiti poslovanje poslodavcima. Posebno će se deo poreza vraćati poslodavcima. Ova odluka neće važiti samo za Slobodnu zonu, već i za preduzeća na teritoriji grada.

Ove odluke će omogućiti i rad poslodavaca u industrijskim zonama , koja će raditi u režimu Slobodne zone. Time će se olakšati izvoz i uvoz robe. Ova odluka će doprineti boljem ekonomskom ambijentu poslovanja u Poirotu i svako novo zapošljavanje će donositi olakšice poslodavcima, objasnio je Vladan Vasić.

Dr Aleksandar Ćirić je pohvalio donošenje ovih mera jer ne favorizuju samo Slobodnu zonu već i industrijske zone gde poslodavci mogu da rade. Boban Randjelović, odbornik Pirotske nove snage, je takodje podržao da se odluke odnose na industrijske zone. Dimitrije Vidanović je, takodje, podržao ove značajne dokumente, tražeći da se ubuduće više para odvaja za privredu. Predlažio je da se prioritet da domaćim investitorima.

Miloš Colić, odbornik Koalicije za Pirot je rekao da Gradska uprava prati pozitivne odluke i da želi da ih primenjuje. Naš grad na ovakav način želi da izadje u susret investitorima u godini investicija i da su to mere o kojima se u gradskoj upravi poduže razgovaralo. Odluka o dodeli pomoći male vrednosti podržao je 51 odbornik.

S obzirom da je Pirot postao grad to je u sledećoj temi bilo reči o promeni osnivačkih akata javnih preduzeća čiji je osnivač grad Pirot, tradi usaglašavanja sa Zakonom o javnim preduzećima. Odluka je usvojena sa 33 za, četiri protiv i dva uzdržana.

Otvorena je detaljna diskusija o pokretanju postupaka za javno privatno partnerstvo. Konkretno za javni prevoz. Odbornici opozicije su prigovorili što nisu uključeni u donošenje rešenja. Gradonačelnik Vladan Vasić je objasnio odbornicima opozicije da postoji redosled odlučivanja u skupštinskom radu, što većina odbornika opozicije nije razumela. Načelnik Zoran Krstić je do detalja objasnio o postupku , koji podrazumeva pored ostalog i zakon o javnim nabavkama , ali i još neke značajne dokumente koji će biti usvojeni. Postupak je detaljan kako bi se došlo do izbora najboljih ponudjača. Skupština će pre potpisivanja dati saglasnost na Nacrt Ugovora .

Miloš Colić, odbornik Koalicije, je pokušao da objasni da odbornicima opozicije nisu jasni detalji i šta nije transparentno. Vladan Vasić bio je prinudjen da ponovo reaguje o objasni kompletan postupak donošenja odluke. Konačnu odluku donose odbornici Gradske skupštine! Odbornici su dokument usvojili sa 31 za i 19 glasova protiv.

Potom su odbornici usvojili i Statut Turističke organizacije Pirot.

I na kraju tema koja uvek izaziva intresovanje. Imenovani su članovi školskih odbora iz redova roditelja, kao i ustanova u kulturi.

Za vršioca dužnosti direktora Regionalne deponije predložen je Nebojša Ivanov, diplomirani pravnik iz Dimitrovgarada. Odluka o izboru Nebojše Ivanova je doneta sa 32 glasa za.

Na kraju se javio Zlati Živkov, gradonačelnik Montane. Ocenio je rad pirotskog parlamenta veoma uspešnim, demokratskim i interesantnim. Zlati Živkov je još jednom pohvalio grad Pirot za dosadašnji razvoj i saradnju i zahvalio posebno Vladanu Vasiću za koga je rekao da su gradjani Pirota još jednom uradili dobro što su ga po četvrti put izabrali. To se vidi na delu, a to su i oni u saradnji videli. Živkov je obećao da će nastojati da zajedno i nadalje razvijaju dobre odnose, napreduju i dobijaju projekte kod Evropske unije. Živkov je pozvao da sledeći put u Montanu dodju odbornici i pozicije i opozicije!

Na kraju su razmenjeni darovi!

Po završetku sednice Skupštine grada Pirota, gradonačelnik Vladan Vasić prokomentarisao je tok sednice posebno se osvrnuvši na Odluku o dodeli pomoći male vrednosti privrednim subjektima na teritoriji grada Pirota, s obzirom da se o ovoj tački dnevnog reda dosta diskutovalo. On je istakao da je Grad Pirot preko kancelarije za lokalni ekonomski razvoj pokrenuo ažuriranje jedinstvene baze podataka za poslovni prostor svih fizičkih i pravnih lica kako bi mogli da ga ponude zainteresovanima.

Dimitrije Vidanović, odbornik Pirotske nove snage, izjavio je da je na današnjoj sednici jedna od najvažnijih usvojenih odluka upravo Odluka o dodeli pomoći male vrednosti privrednim subjektima i da su oni kao odbornici i članovi komisija koje su se bavile ovim pitanjem aktivno učestvovali u radu i predložili da se ova Odluka proširi. Ovom prilikom Vidanović je rekao da će oni i ubuduće delovati vrlo konstruktivno.