Samostalni sindikat Pirota inicira korekciju minimalne cene rada

05. jul 2016. 08:30 Privreda Pirot Plus Online

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije za Pirotski okrug ocenjuje da je socijalno materijalni položaj radnika na ovom području veoma težak i da zarade u pojedinim opštinama ne pokrivaju ni minimalnu potrošačku korpu. Jedan od razloga je i veoma niska minimalna cena rada po satu koja nije korigovana 20 meseci.

Pirotsko Veće zahteva od Saveza Samostalnih sindikata Srbije da se aktivnije uključi u rešavanje ovog pitanja imajući u vidu činjenicu da većina poslodavaca isplaćuje minimalnu cenu rada što je suprotno stavu 3, člana 111 Zakona o radu. Zvaničan dopis iz Pirota upućen je predsedniku, sekretaru, potpredsednicima i svim članovima Veća Saveza Samostalnih sindikata Srbije, izjavio je Rodoljub Ćirić predsedni Samostalnog sindikata grada.