RRA Jug: Ministarstvo privrede objavilo još dva javna poziva za dodelu dve milijarde dinara bespovratnih sredstava

01. septembar 2023. 09:41 Privreda Pirot Plus Online

Ministarstvo privrede objavilo još dva javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima:

  1. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini - Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 40% vrednosti ulaganja, odnosno do 50% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj Republike Srbije sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1,5%  godišnje uz garanciju banke ili 2,5%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja i uz primenu valutne klauzule.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za sprovođenje ovog programa su 600.000.000,00 dinara i namenjena su za finansiranje sledećih ulaganja:

kupovinu mašina/opreme/alatanove računarske opreme i softvera i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje  i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);

tekuće održavanje i/ili adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 dinara;    

kupovinu poslovnog/proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR do 31. decembra 2020. godine i na dan 31. decembra 2022. godine zapošljavaju minimum pet zaposlenih (uključujući i samu preduzetnicu bez obzira po kom osnovu je osigurana);

operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

  1. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini – Pravo da se prijave na ovaj javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, najkasnije 31. decembra 2021. godine.

Privredni subjekti koji ispune uslove mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa.

Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 1,4 milijarde dinara i namenjena su za sufinansiranje nabavke:

  1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:

1.1 proizvodne opreme i/ili mašina;

1.2 transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

1.3 delova, specijalizovanih alata za mašine;

1.4 mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

  1. nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to:

2.1   građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Javni pozivi su otvoreni dok se raspoloživa bespovratna sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Više informacija o ovim javnim pozivima mogu se naći na sajtu Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs.