Rodoljub Ćirić: Nije svejedno, da li bankrot ili reorganizacija

11. avgust 2015. 13:22 Privreda Pirot Plus Online

U skladu sa Zakonom o stečaju ovih dana je u Privrenom sudu u Nišu održano prvo poverilačko ročište najvećih poverilaca Kompanije AHA Mura Prvi maj Pirot u stečaju. Rodoljub Ćirić, predsednik Okružnog samostalnog sindikata kaže da nije uspeo da se čuje sa stečajnim upravnikom i da će se prema procenama sindikata ipak ići u bankrotstvo, s obzirom da je Prvi maj prezadužen prema podacima kojima u sindikatu raspolažu.

- Ako je finansijksi položaj takav da nema ekonomske opravdanosti za reorganizaciju, normalno da će se ići u bankrotstvo, a prema podacima koje imamo u momentu kada je pokrenut stečaj Prvi maj je bio prezadužen, izjavio je Ćirić.

Takođe, pitanje je da li će radnici ostvariti pravo na 12 minimalnih zarada i povezivanje radnog staža za protekle dve godine.

Što se tiče Niskogradnje, Ćirić kaže da je stečajni postupak pokrenut. Sada radnici podnose svoja potraživanja, a na ispitnom ročištu će se utvrditi da li su potraživanja realna, stvarna ili će stečajni upravnik deo potraživanja osporiti.