Rodoljub Ćirić: Mnogo toga u postupku prodaje AHA Mura Prvi maj, iz godine u godinu, sve je čudnije!

08. jun 2017. 13:30 Privreda Pirot Plus Online

Rodoljub Ćirić se smatra jednim od najboljih poznavalaca materije koja se tiče radnopravnih odnosa. Znog toga smo, dobro pripremljeni sa svim dokumentima koje smo dobili od stečajnog upravnika i saznali u razgovorima sa nekim od članova Odbora, želeli da sa njim analiziramo sve detalje. Inače, sa Rodoljubom Ćirićem o stanju u AHA Mura Prvi maj, razgovaramo više godina i sve informacije i problemi su mu potpuno jasni. Posle četiri neuspele aukcije, peti pokušaj bio je prodaja javnim prikupljanjem pisanih ponuda. Koliko se i juče, kao i više puta do sada gledalo na naš pirotski interes!?

Miroljub Dimitrijević , stečajni upravnik , poslao nam je mejlom, original pisma koje je uputio Odboru poverilaca. S obzirom da smo Rodoljuba Ćirića, čitajući dopis pitali o svakom delu, to smo odlučili da dopis postavimo na Portal, a potom emitujemo odgovor Rodoljuba Ćirića. Evo sadržaja dopisa.

Vratili smo se početku razgovora i pirotskom interesu. Kako komentariše sastav Odbora poverilaca kakav je njihov odnos bio prema trenutnoj situaciji i stavu stečajnog upravnika .

I na kraju, jedno pitanje se nametnulo samo po sebi. Posle svega do sada, dokle ovako!? Koliko su formulacije „zaključak“ i “poboljša“ adekvatne i pravno prihvatljive !?

Dakle, kao rodjeni Piroćanci, naravno da bismo želeli da se sudbina AHA Mura Prvi maj razreši, da ovaj prvi deo naziva se konačno ukloni i da Prvi maj, kao nekada, polako vraća svoje radnike , ovoga puta upošljene od strane investitora za koje je gradonačelnik Vladan Vasić već rekao da ih ima i da bi rado došli u Pirot!