Regionalna sanitarna deponija Pirot visoko nadmašila plan poslovanja

13. decembar 2019. 16:45 Gradska hronika Pirot Plus Online

Plan rada za 2019. usvojen u decembru prošle godine, Regionalna sanitarna deponija je višestruko nadmašila i u finansijskom i fizičkom pogledu. Nebojša Ivanov, direktor Deponije, kaže da je ostvarena dobit od četrnaest miliona dinara i da će zahvaljujući tome biti nastavljen započeti ciklus investicija.

Imajući u vidu da je edukacija jedan od važnih ciljeva upravljanja neopasnim komunalnim otpadom početkom iduće godine Regonalna deponija će obrazovati svoj edukativni centar.