Prva faza sanacije i rekultivacije Starog smetlišta do kraja godine

28. maj 2021. 11:18 Gradska hronika Pirot Plus Online

Projekat sanacije i rekultivacije Starog smetlišta, nekadašnje deponije, nadomak Industrijske zone, uvršten je u program Ministarstva zaštite životne sredine. Projekat je izuzetno vredan, zbog toga je podeljen u nekoliko faza, rekao je Nebojša Ivanov, direktor Regionalne deponije. Do kraja godine, počeće realizacija prve faze projekta.

Sanacija i rekultivacija starog smetlišta podrazumeva "oslobađanje" jugoistočne strane smetlišta na površini od hektar, hektar ipo, deo pored Industrijske zone. Tu će se uraditi zaštita, odvodni kanali, a u nekom periodu u planu je i postavljanje Sistema za upravljanje građevinskim otpadom. Dugogodišnjim deponovanjem formirane su i značajne količine sekundarnih sirovina, koje imaju svoju upotrebnu vrednost, na tržištu sekundarnih sirovina i njihovo iskorišćenje je od velikog značaja za smanjenje troškova sanacije i rekultivacije. Na staroj  deponiji nataloženo je oko 450.000 kubnih metara otpada, ističe Ivanov.

Sanacijom starog smetlišta rešićemo problem odlaganja građevinskog i inertnog otpada. Trenutno se velike količine tog otpada odlažu na improvizovanoj deponiji na lokaciji Drvarnik, u Prisijanskom naselju. 

Stara deponija se ne koristi od 2013. godine, kada je otvorena nova sanitarna deponija na lokaciji Muntina padina.