Propao prvi pokušaj, objavljena nova prodaja imovine Aha Mura Prvi maj

10. decembar 2016. 09:30 Privreda Pirot Plus Online

Miroljub Dimitrijević, stečajni upravnik u predmetu Aha Mura Prvi maj, posle našeg višednevnog insistiranja danas se oglasio zvaničnim saopštenjem koje, kao i dokumente, prenosimo u originalu.


  • U cilju objektivnog informisanja javnosti,dostavljam Vam, pored zaključka Privrednog suda u Nišu br. 2. St.30/2015 i odluku stečajnog upravnika broj 194 o uslovima prodaje.
    Kao što vidite iz odluke, prodaja će se obaviti javnim nadmetanjem koje će biti oglašeno u dnevnim listovima ,,POLITIKA,, i ,,NOVOSTI,,dana 16.12.2016.godine, a održano dana 20.01.2017.godini.
    Početna cena na javnom nadmetanju je ista kao i na prethodnom i iznosi 283.950.000,00 dinara, a depozit iznosi 126.200.000,00 dinara.
    Nadam se da će ova prodaja biti uspešna, za razliku od prethodne.O budućoj prodaji obavestio sam sve potencijalne kupce, koji su do sada
    iskazali interesovanje za kupovinu, a obaveštenje o prodaji prosledio sam i ambasadama Rusije,Italije, Turske, Portugalije, Bugarske i Slovenije.