Prezentacija Tempus projekta

15. januar 2013. 08:43 Društvo Pirot Plus Online

U Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača sutra počinje trodnevni seminar na kome će biti predstavljen Tempus projekat. Reč je o programu Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja. Danijela Vidanović, direktorka ove visokoškolske ustanove kaže da je cilj projekta formiranje Akademije strukovnih studija

-Akademija strukovnih studija je nešto što je pandan Univerzitetu koji štiti interese fakulteta, odnosno, instiuticonalni razvoj ustanova visokog obrazovanja i sprovođenje održivih strukturnih reformi. Mi smo u prilici da razmenjujemo iskustva sa kolegama iz inostranstva koji su dublje zašli u reformu visokog obrazovanja, u prilici smo da učimo na njihovom iskustvu i prevazilazimo moguće greške. Ovo je prilika da započnemo ovu našu reformu koja, čini mi se, poduže tapka u mestu sa jednog višeg nivoa- kaže Vidanovićeva.

Na seminaru će učestvovati pored predstavnika visokih škola iz naše zemlje i predstavnici partnerskih škola iz Belgije, Nemačke i Portugala.

-U okviru ovog projekta svaka škola ponudiće nešto što je urađeno o temi koja nam je zadata na skupu u Vranju pre nekoliko meseci. Mi se bavimo kvalitetom ustanove, kvalitetom rada studenata, kvalitetom rada nastavnika i saradnika, tehničih resursa. Svaka škola prezentovaće svoj rad, to je jedan vid zajedničkog učenja. Kolege iz inostranstva prezetnovaće svoja iskustva i probleme koji su se pojavili u njihovom sistemu. Iz datih diskusija izvućićemo najbolje iz svih projekata i na osnovu dobijenih rezultata uraditi nove akcione planove – dodaje Vidanovićeva.